אודות התכנית

מדינת ישראל תמיד הייתה בקו החזית העולמית בתחומי מחקר ופיתוח רבים. במדינה בעלת משאבי טבע דלים, השכילו אנשי היצירה, המחקר והאקדמיה בישראל לפתח גישות ופתרונות חדשניים הן לבעיות השעה והן לסוגיות האסטרטגיות ארוכות הטווח. המוניטין הבינלאומי יוצא הדופן של אנשי מחקר אלו לא ניתן להם בחסד כי אם בזכות: הן ההיסטוריה והן הגיאוגרפיה הפכו את הישראלים למיומנים
בזיהוי בעיות, באיתור פתרונות מועילים ובהפיכת רעיונות למציאות.

בשנים האחרונות, אילוצי תקציב ומשאבים מופחתים  יצרו אתגר מסוג חדש לקהילת המחקר והאקדמיה בישראל: כיצד למנוע מהכישרונות הצעירים לעזוב את המדינה בחיפוש אחר שדות ירוקים יותר מעבר לים.

תוכנית עמיתי עזריאלי שמה לה ליעד להתמודד עם אתגר זה באמצעות תמיכה כספית נדיבה המוענקת לחוקרים המצטיינים ביותר באוניברסיטאות בישראל, תוך יצירת תנאים הולמים שיאפשרו להם להתמקד במחקרם בהצלחה. מטרת  התוכנית היא ליצור צוות של אנשי מחקר ואקדמיה מובילים שירחיבו את ההון האנושי המשכיל והטכנולוגי בישראל. קבוצה מובילה זו של אנשי מקצוע ואקדמיה תעלה את קרנה של ישראל בעיני העולם ותטפח קשרים אמיצים בין ישראל ויתר המדינות.

מלגות הצטיינות מטעם תוכנית עמיתי עזריאלי מוענקות מדי שנה למועמדים לתארים מתקדמים בתחומי המדעים הבין-תחומיים והיישומיים, בתחומי החינוך, וכן בתחום האדריכלות ותכנון ערים. מלגות ההצטיינות מוענקות גם לפוסט-דוקטורנטים מקנדה המבקשים לקיים מחקר במגוון רחב של  תחומים באוניברסיטאות בישראל. מלגות אלו מוענקות על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן וללא כל התייחסות למוצאו האתני של המועמד, לדתו, למינו או לגילו.

בחירת המועמדים נעשית באמצעות ועדות מיון עצמאיות המורכבות ממומחים שתפקידם להעריך את הישגיהם האקדמיים של המועמדים, כמו גם את תכונותיהם האישיות, כושר מנהיגותם והפוטנציאל העתידי שלהם לתרום תרומה ממשית לתחום מחקרם. הליך הבחירה של עמיתי עזריאלי מבוצע בשקיפות מלאה, וחברי הוועדות מחויבים לפעול באופן בלתי תלוי ולעשות את מלאכתם ללא כל שיקול מוסדי.

תוכנית עמיתי עזריאלי מעניקה הזדמנויות ייחודיות לעמיתיה להרחיב אופקים אקדמיים ולהחזיר את חובם לקהילה. אחד ההיבטים הייחודיים בתוכנית הוא קיומם של מפגשים בין-תחומיים בהשתתפות עמיתי עזריאלי ואנשי אקדמיה מובילים. מפגשים אלו נועדו לקדם החלפת דעות ורעיונות, שיתופי פעולה וגיבוש הקבוצה.

לעמיתים מוענק מימון נוסף המאפשר להם להשתתף בכנסים בינלאומיים. במקביל וכחלק בלתי נפרד מהתוכנית, נדרשים העמיתים לתרום מזמנם ומיכולתם לפרויקטים חינוכיים וחברתיים.

במהלך 3 השנים הבאות, תתמוך תוכנית עמיתי עזריאלי בכ-90 עמיתים מדי שנה, ביניהם סטודנטים ישראלים לתארים מתקדמים, חוקרים פוסט-דוקטורנטים מחו"ל וסגל זוטר.ועדות שיפוט - עמיתים ישראלים
עמיתי עזריאלי
בוגרי עזריאלי
 מלגות סגל אקדמי •