האירוע השנתי של תכנית עמיתי עזריאלי, 19 בנובמבר 2008

האירוע השנתי של תכנית עמיתי עזריאלי, 19 בנובמבר 2008