ארוחת ערב חגיגית לציון סיום תהליך בחירת העמיתים החדשים, 4 ביוני 2009