זכאות

בתוכנית עמיתי עזריאלי זכאים להשתתף סטודנטים הלומדים לקראת תארים מתקדמים באוניברסיטאות בישראל, בתחומי הלימוד המפורטים בתקנון זה.
העמיתים יתקבלו לתוכנית על בסיס מצוינות אקדמית והישגים אישיים יוצאי דופן אחרים, וכן על בסיס שוויוני, ללא הבדל גזע, דת, מגדר, מוצא אתני או גיל.
הערכת המועמדים תהיה מבוססת על הישגיהם האקדמיים בעבר, וכן על הפוטנציאל הטמון בהם לתרום תרומות חדשניות וייחודיות בעתיד, כל אחד ואחת בתחומו/ה.
כמו כן, יובאו בחשבון בשיקולי הבחירה גם כישוריהם האישיים של המועמדים ויכולת המנהיגות שלהם.
סטודנטים שמעוניינים להגיש מועמדות לתוכנית, יעשו זאת אך ורק באמצעות המוסדות האקדמיים בהם הם לומדים.