תחומים אקדמיים ומשך המלגה

תוכנית עמיתי עזריאלי פתוחה כיום בפני סטודנטים בתחומים מסוימים שלומדים לקראת תארים מתקדמים.
בטבלה שלהלן מוצגות האפשרויות ומשך זמן הזכאות למלגות העמיתים:
 
תחום לימודים מסלול לקראת קבלת תואר
משך הזמן של הענקת המלגה
מועד התחלה
מדעים** PhD עד 3 שנים שנה"ל תש"פ
חינוך PhD עד 3 שנים  שנה"ל תש"פ
מדעי החברה PhD עד 3 שנים שנה"ל תש"פ 
מדעי הרוח PhD עד 3 שנים שנה"ל תש"פ 
אדריכלות וחכנון ערים Masters שנה 1 (עם אפשרות להארכה לשנה נוספת) שנה"ל תש"פ 
אדריכלות  PhD עד 3 שנים שנה"ל תש"פ
 
   

**מדעים - לפירוט התחומים לחצו כאן

משך המלגה - מדיניות הארכה:
במקרים מסוימים ובכפוף לקריטריונים קפדניים, תשקול הקרן בקשות להארכץ המלגה מעבר ל-3 השנים הניתנות. למידע נוסף יש לפנות להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.