אירוע השקת תכנית עמיתי עזריאלי, 8 בנובמבר 2007

אירוע השקת תכנית עמיתי עזריאלי, 8 בנובמבר 2007