המוסדות המשתתפים בתוכנית

מלגות לתואר שלישי (מדעים, חינוך, מדעי החברה ומדעי הרוח):
 
 1. האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 3. מכון ויצמן למדע
 4. אוניברסיטת תל- אביב
 5. אוניברסיטת בר- אילן
 6. אוניברסיטת בן- גוריון בנגב
 7. אוניברסיטת חיפה
מלגות לתואר שלישי באדריכלות:
 1. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 2. אוניברסיטת תל-אביב

מלגות ללימודי תואר שני באדריכלות ותכנון ערים:
 
מוסדות אקדמיים אשר מציעים תואר שני מחקרי (עם תזה) בלבד, יורשו להציע מועמדים למלגות
לתוכנית עמיתי עזריאלי לאדריכלות:
 1. הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
 2. אוניברסיטת תל-אביב
 
מועמדים מטעם מוסדות אלה יהיו סטודנטים הלומדים במסלול לתואר שני (עם תזה), אשר מחזיקים בתואר ראשון B.Arch / B.Sc. מאחד מבתי הספר לאדריכלות המציעים מסלול לימודים בן חמש שנים לתואר ראשון.
המוסדות הנכללים בקטגוריה זו:
 
1. אוניברסיטת תל-אביב
2. הטכניון
3. אוניברסיטת אריאל
4. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב
5. ויצ"ו חיפה - המרכז האקדמי לעיצוב