המלגות


לתלמידי תואר שלישי במדעים:
 
המלגה הבסיסית 108,000 ש"ח
השתתפות בכנסים והוצאות מחקר עד 20,000 ש"ח
סה"כ לשנה עד 128,000 ש"ח
 
לתלמידי תואר שלישי בחינוך:
 
המלגה הבסיסית 108,000 ש"ח
השתתפות בכנסים והוצאות מחקר
עד 14,000 ש"ח
סה"כ לשנה עד 122,000 ש"ח

לתלמידי תואר שלישי במדעי החברה:
 
המלגה הבסיסית 108,000 ש"ח
השתתפות בכנסים והוצאות מחקר עד 14,000 ש"ח
סה"כ לשנה עד 122,000 ש"ח
 
לתלמידי תואר שלישי במדעי הרוח:
 
המלגה הבסיסית 108,000 ש"ח
השתתפות בכנסים והוצאות מחקר  עד 14,000 ש"ח
סה"כ לשנה  עד 122,000 ש"ח

​לתלמידי תואר שלישי באדריכלות:
 
המלגה הבסיסית 108,000 ש"ח
השתתפות בכנסים והוצאות מחקר  עד 14,000 ש"ח
סה"כ לשנה  עד 122,000 ש"ח

לתלמידי תואר שני באדריכלות ותכנון ערים:
 
המלגה הבסיסית  72,000 ש"ח
הוצאות מחקר השתתפות בכנסים   עד 14,000 ש"ח
סה"כ לשנה עד 86,000 ש"חהכנסות נוספות:
  1. מטרת תוכנית עמיתי עזריאלי לאפשר לסטודנטים להתמקד במחקר האקדמי שלהם שבמסגרת האוניברסיטה בלבד. המלגות מיועדות לסטודנטים שאינם עובדים ושאינם מקבלים הכנסה נוספת כלשהי מעבודה או מהכנסה ממלגות קיום.   
     
  2. לקרן עזריאלי אין התנגדות לכך שעמיתיה יקבלו מענקי מחקר נוספים, בתנאי שמענקים אלה ישמשו לכיסוי הוצאות מחקר . 
     
  3. לקרן עזריאלי אין כל התנגדות שעמיתיה יקבלו מימון משלים למלגה הבסיסית מהמוסד האקדמי בו הוא/היא לומדים, וזאת בהתאם למדיניות שנקבעה על-ידי המוסד. 
     
  4. בכפוף לאישור התוכנית, תותר העסקה הקשורה במישרין להכשרתו של הסטודנט במסגרת לימודיו לתואר שני או שלישי. דהיינו, הוראה, הדרכה אישית ו/או פעילות אחרת הקשורה למחקר, ובהיקף שאינו עולה על ארבע שעות בשבוע.