מספר עמיתי עזריאלי

להלן מספר העמיתים המרבי שהתוכנית קולטת בכל שנה:
 
תחום לימודים הקצאה לשנה

מדעים לתואר שלישי
 
עד 10

מדעי החברה לתואר שלישי
 
עד 4

מדעי הרוח לתואר שלישי
 
עד 4

חינוך לתואר שלישי
 
עד 2

אדריכלות לתואר שלישי
 
עד 1

אדריכלות ותכנון ערים  לתאר שני
 
עד 4

סה"כ
 
עד 25*
 
*תוכנית עמיתי עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לקבל מספר עמיתים קטן מהמפורט לעיל, בהתאם לשיקול דעתה.

בנוסף למלגות ללימודים מתקדמים, מעניקה קרן עזריאלי מלגות כדלהלן:
 
6 מלגות לחוקרי פוסט-דוקטורט, בעלי אזרחות קנדית או כאלה שסיימו לימודי תואר שלישי באוניברסיטה קנדית.
**הנחיות יינתנו בנפרד.

8 מלגות לסגל אקדמי  - לקליטה במשרות באוניברסיטאות בישראל.
**הנחיות יינתנו בנפרד.


החל משנת הלימודים תשע"ט (2018/19), תתמוך תכנית עמיתי עזריאלי בכ-104 עמיתים משלל התוכניות והרמות הנזכרות לעיל, בכל שנה.