האירוע השנתי של תכנית עמיתי עזריאלי (בית התפוצות, ת"א) - 22 בנובמבר , 2012