ארוחת ערב חגיגית בחוף תל-אביב לציון סיום תהליך בחירת העמיתים החדשים, מאי 2013