הילה הריס

הילה הריס הינה סטודנטית לתואר שלישי בתחום חקר המח במכון ויצמן למדע. מחקרה עוסק בקשר בין תפיסה ראייתית למידה וזיכרון בבני אדם. מוקד המחקר הוא עיבוד מידע ראיתי והאופן בו המוח מייצג ומזהה אובייקטים. הילה מקווה למצוא חוקיות בלמידה תפיסתית על מנת לשפוך אור על התהליכים העומדים בבסיס גמישות מוחית ואדפטציה חושית. הבנה זו עשויה לסייע בפיתוח יישומים קליניים, לדוגמא עבור אנשים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי.