יצחק ברקוביץ

יצחק ברקוביץ הינו סטודנט לתואר שלישי בתחום החינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. יצחק מתמקד בתחום מדיניות, מנהל ומנהיגות בחינוך. מחקריו עוסקים ביחסי מנהלים-מורים בבתי ספר, ובדרך שבה מנהלים מוצלחים מגייסים את צוות ההוראה שלהם באמצעות השפעה רגשית. על-ידי גיבוש מודל מקיף של המנגנון שבאמצעותו מנהיגים חינוכיים מבנים מציאות רגשית וארגונית לכפופים להם, יצחק מקווה לתרום תרומה משמעותית לתאוריה ולפרקטיקה, לרבות יישומים מעשיים להקלה על שחיקת מורים, והגברת ביצועי מנהלים-מורים, ובכך לקדם שיפור כללי בסביבה הבית ספרית המורכבת.