יואל גראומן

יואל גראומן הינו סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו של יואל נמצא על צומת דרכים שבין גיאומטריה סימפלקטית ותורת המיתרים. במחקרו הוא מתמקד בשני נושאים; האחד הוא סימטרית מראה של מיתר פתוח, השערה במתמטיקה טהורה שהשראתה בתורת המיתרים. השני הוא גיאומטריה כמותית של עקומות הולומורפיות ביריעות סימפלקטיות. יואל שואף לשפוך אור על תופעת סימטרית מראה על-ידי הגדרת סוג מסוים של אינווריאנטים שסופרים עקומות הולומורפיות פתוחות ושקיומם נובא על-ידי פיסיקאים.