האירוע השנתי של תכנית עמיתי עזריאלי (מרכז רבין, ת"א) - 21 בנובמבר , 2013