תקנון והנחיות להגשת מועמדות לשנה"ל תשע"ט

הגשת מועמדות למלגות ללימודים מתקדמים לשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) בתחומי המדעים, חינוך, מדעי החברה והרוח ואדריכלות ותכנון ערים, סגורה כעת.
תשובות וזימונים לראינוות צפויים באמצע אפריל-תחילת מאי. stay tuned.