36 עמיתי עזריאלי חדשים נבחרו לשנת הלימודים האקדמאית תשע"ח

36  עמיתי עזריאלי חדשים נבחרו לשנת הלימודים האקדמאית תשע"ח
תוכנית עמיתי עזריאלי סיימה את תהליך הבחירה השנתי שלה, בו נבחרו 22 עמיתים חדשים לתארים מתקדמים שיצטרפו לתוכנית בשנת הלימודים האקדמאית הקרבה בתחומי המדעים, החינוך,מדעי הרוח והחברה והאדריכלות ותכנון העירוני, 6 חוקרים מצטיינים מרחבי העולם העוסקים במחקר פוסט-דוקטורט בתחומים שונים, ו-חוקרים שיצטרפו לסגל האקדמי באוניברסיטאות השונות.
מאז פתיחתה של התוכנית ב-2007, תמכה הקרן בלמעלה מ-100 חוקרים מצטיינים.