עמיתי עזריאלי 2014-2015

 

לירן בן משה

​לירן בן משה הוא סטודנט לתואר שלישי בחוג למדעים גיאו-ימיים באוניברסיטת חיפה. לירן
חוקר כיצד מושפעת המורפולוגיה של שולי היבשת משינויים בגובה פני הים.
מחקרו מתמקד בהתייבשות של מזרח אגן הלבנט במהלך הארוע המסיני,
וככזה מאפשר לו ללמוד תחומי ידע חדשים ולמפות תכונות גיאולוגיות
בלתי מוכרות. לירן שואף לשלב את המחקר האקדמי עם צרכי התעשייה,
ולצד חוקרים נוספים בתחום לשים את קבוצת הגיאומורפולוגיה הסייסמית
הישראלית על מפת המחקר העולמית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

לירן בן משה

חגית סבטו - גרציה

חגית גרציה סבטו היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום הפסיכולוגיה החינוכית באוניברסיטת בן
גוריון. מחקרה מתמקד בהתנהגות פרו-חברתית הן בין מבוגרים והן בין ילדים
בגן ועד סיום בית הספר היסודי. חגית שואפת לחקור את המשתנים המהותיים
ברמה החברתית וכן ברמה האינדיווידואלית ברקע הרצף ההתפתחותי בגיל
צעיר ובבגרות. ההוראה קרובה מאוד לליבה של חגית והיא רואה בה קרקע
פורייה לצמיחה של כישרונות צעירים. כמו כן, מאפשרת לה ההוראה לעשות
את הקישורים בין התיאוריה לפרקטיקה ולהציע דרכים לשלב בין השתיים.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

חגית סבטו - גרציה

יובל פלד

​יובל פלד הוא סטודנט לתואר שלישי במדעי המחשב באוניברסיטה העברית. הוא חוקר
גישות להבנת תכונות של גרפים גדולים והיפרגרפים ע“י בחינת המבנה של
תת-גרפים קטנים, מקומיים בעזרת שימוש בכלים מתחום הטופולוגיה ותורת
ההסתברות. עם התגברות מהפכת המידע, תחומים רבים במחקר המדעי כמו
גם ממשקים מחיי היומיום הפכו מבוססים על גרפים גדולים ואינטראקציות
מרובות משתתפים. יובל שואף להגיע לפריצות דרך בתחומים אלו ומאמין
שהדרך להשיג אותן היא על ידי שיתוף פעולה מדעי.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יובל פלד