הנחיות

 1. קול קורא, תקנון התוכנית וטופסי מועמדות ישלחו ע"י הנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי למזכירות האקדמית או למשרד המקביל במוסדות ההשכלה הגבוהה שמשתתפים בתוכנית. מידע זה יופץ גם לפקולטות ולמחלקות המתאימות.
   
 2. סטודנט/ית המעוניין/ת להגיש את מועמדותם, יוכלו לעשות זאת אך ורק על ידי פנייה למזכירות האקדמית או למשרד המקביל באוניברסיטה בה הם לומדים, שם יקבלו את הטפסים וההוראות הדרושים. 
  **יש להגיש את הבקשה באמצעות הנהלת האוניברסיטה בלבד, ולא ישירות לקרן.

   
 3. האוניברסיטה תמיין את המועמדים מיון ראשוני. אלה שימצאו מתאימים יוגשו להנהלת תוכנית עמיתי עזריאלי.
   
 4. ניתן להוריד את התקנון ואת טופסי הבקשה מאתר קרן עזריאלי, בכתובת:   www.azrielifoundation.org/fellow 
   
 5. מועד האחרון לקבלת פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות:
   
  • לתלמידי תואר שלישי במדעים, מדעי החברה, מדעי הרוח וחינוך - 17 בפברואר 2019
    
  • לתלמידי תואר שלישי באדריכלות - 24 בפברואר 2019
    
  • לתלמידי תואר שני במסלול אדריכלות ותכנון ערים -  24 בפברואר 2019

   **​​על המועמדים לבדוק עם המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת חומרים למיון פנימי של אותו מוסד. 
    
 6. ועדות השיפוט לבחירת העמיתים יתכנסו בין החודשים מרץ-מאי 2019