לוח זמנים


תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול PhD במדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה וחינוך
 
17 לפברואר 2019

תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול PhD באדריכלות
 
7 למרץ 2019

תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול אדריכלות ותכנון עירוני לתואר שני-מחקרי (Masters)
 
7 למרץ 2019

ועדות שיפוט וראיונות
 
מרץ-מאי 2019

פרסום שמות הזוכים
 
יוני 2019

תחילת התוכנית
 
פתיחת שנת הלימודים תש"פ
(אוקטובר 2019)

 
**הקרן תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות. על המועמדים לבדוק עם המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת חומרים למיון פנימי של אותו מוסד.