לוח זמנים


תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול PhD במדעי הטבע, מדעים מדויקים, מדעי הרוח, מדעי החברה וחינוך
 
8 בפברואר 2018

תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול PhD באדריכלות
 
8 במרץ 2018

תאריך אחרון לקבלת טפסי ההרשמה למסלול אדריכלות ותכנון עירוני לתואר שני-מחקרי (Masters)
 
8 במרץ 2018

ועדות שיפוט וראיונות
 
מרץ-מאי 2018

פרסום שמות הזוכים
 
יוני 2018

תחילת התוכנית
 
פתיחת שנת הלימודים תשע"ט
(אוקטובר 2018)

 
**הקרן תקבל פניות שהוגשו ואושרו ע"י האוניברסיטאות. על המועמדים לבדוק עם המוסד האקדמי בו הם לומדים את המועד האחרון להגשת חומרים למיון פנימי של אותו מוסד.