ועדות שיפוט

המועמדים למלגות עזריאלי נמדדים ע"י ועדת שיפוט בלתי תלויה, המורכבת ממומחים אשר הוכשרו לשפוט את הישגיהם האקדמיים הקודמים, מרכיבי אישיות, ערכים ומנהיגות, ואת הפוטנציאל להביא לתרומה פורצת דרך בתחומי המחקר שלהם. כל אחד בתחומו.  תהליך בחירת עמיתי עזריאלי הוא שקוף וגלוי, וחברי הועדה נבחרים נקראים במפורש לפעול באופן עצמאי וללא כל שיקולים מוסדיים.
הערכה ומדידה  סטטיסטית הוכיחו  את הצלחת הוועדות בשמירה על אובייקטיביות ,ובחירה אך ורק על בסיס מצוינות אקדמית.