עמיתי עזריאלי 2015-2016

 

הללי בלבן

הללי היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום מדעי המוח באוניברסיטת
תל אביב. מחקרה עוסק בזיכרון עבודה, ובאופן ספציפי בשאלה איך ניתן
להתגבר על מגבלת הקיבולת החמורה שלו באמצעות אינטגרציה של פריטים
מובחנים. בעזרת שיטות אלקטרו-פיזיולוגיות והתנהגותיות, היא חוקרת כיצד
אנו מעדכנים את הייצוגים המנטליים האקטיביים בצורה דינמית, בהתאם
לשינויים בקלט הוויזואלי, אך גם לרמזים קונטקסטואליים עדינים. באמצעות
גישה ייחודית זו, המאתגרת גישות מובילות בתחום, הללי מקווה לענות על
שאלות חשובות בדרך חדשה, עדינה ואקולוגית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

הללי בלבן

ארז כהן

ארז הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הפיזיקה הגרעינית באוניברסיטת תל
אביב. מחקרו מתמקד באינטראקציות קצרות טווח בין נוקליאונים )פרוטונים
וניוטרונים( בגרעין האטום, על ידי שימוש באלקטרונים מואצים המפוזרים על
מטרה נייחת של גרעינים קלים. ארז חוזה קריירה אקדמית בה הוא מקווה
לתרום משמעותית לביסוס הידע בתחומו, ובד בבד עם קידום שיפורים יסודיים
באקדמיה, בפרט כאלה שיקדמו את הסטודנטים, את החינוך המדעי ואת אופן
הקניית הידע בפיזיקה בכלל ובתחום עיסוקו בפרט.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ארז כהן

ורוניקה דודרב

ורוניקה היא סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים. מחקרה מתמקד בזיכרון לא מודע והשפעתו על חוויה
מודעת, ובמילים אחרות, האם וכיצד משפיע הזיכרון על תפיסתנו את העולם
בהווה. ע"י חיזוק ההנחה שחוויות עבר מעצבות את המודעות בזמן הווה באופן
אוטומטי, ורוניקה מקווה לבסס פרדיגמה חדשה שתקדם מחקר על תהליכים
מודעים ולא מודעים, וכן על היחסים ביניהם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ורוניקה דודרב

שפרה לנסקי

שפרה היא סטודנטית לתואר שלישי בכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
במחקרה היא משתמשת בקרני X בשיטת הקריסטלוגרפיה, בכדי לפענח את
המבנים התלת-ממדיים והמנגנונים של חלבונים. היא מתמקדת ספציפית
על החלבונים המרכיבים את מערכת ניצול הארבינן )רב-סוכר אשר מורכב
מפולימר של אראבינוז( בחיידקים תרמופילים. הבנת יחס המבנה-פעילות של
חלבונים אלה, תספק לא רק מענה על מגוון שאלות מדעיות בסיסיות, אלא גם
תאפשר את שימושם באפליקציות ביוטכנולוגיות רבות, כולל ייצור דלק ביולוגי
מצמחים ) Biofuel (, לקבלת מקור דלק אלטרנטיבי, מתחדש וידידותי לסביבה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שפרה לנסקי

דבורה מרציאנו

דבורה היא סטודנטית לתואר שלישי בפסיכולוגיה ובמרכז לחקר הרציונליות
על שם פדרמן באוניברסיטה העברית. עבודתה משתייכת לתחום המתפתח
של נוירו-כלכלה, אשר משלב תובנות מפסיכולוגיה, כלכלה ומדעי המח.
מחקרה של דבורה מתמקד במצבים של בחירה בין שתי אופציות לא וודאיות
)כגון מניות(, ובוחן את השפעתו של פידבק לגבי התוצאה של האופציה שלא
נבחרה, על דרכי שיפוט וקבלת החלטות. דבורה משלבת שיטות הלקוחות
מארגז הכלים של מדעי המח לבין פרדיגמות מכלכלה התנהגותית. היא
שואפת לצייר תמונה אינטגרטיבית של איך האפשרות האלטרנטיבית, האחרת
משפיעה על עיבוד והערכת מידע וכן על קבלת החלטות עתידיות, ובכך
להעמיק את הידע שלנו על אופן קידוד התהליכים הללו במוחנו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דבורה מרציאנו

יונת רום

יונת היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד, בבית הספר לחינוך של
אוניברסיטת תל אביב. מחקרה מתמקד באינטראקציות וביחסים בין אחים
כשאחד מהם הוא ילד המאובחן עם לקות על הרצף האוטיסטי והשני ילד
שהתפתחותו תקינה. יונת מבקשת להוסיף לידע המצטבר בנוגע ליכולותיהם
החברתיות של ילדים על הרצף האוטיסטי, ולספק תיאור חלוצי של יחסי
אחים שאחד מהם על הרצף האוטיסטי. היא מקווה שבנוסף על החשיבות
התאורטית של ממצאי המחקר שלה, אלו יוכלו לשמש גם בסיס לפיתוחן
של תכניות התערבות ותמיכה במשפחות לילדים אלו, כמו גם לשילובם של
הילדים במערכת החינוך הרגילה ובחברה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יונת רום