עמיתי עזריאלי 2015-2016

 

הללי בלבן

הללי היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום מדעי המוח באוניברסיטת
תל אביב. מחקרה עוסק בזיכרון עבודה, ובאופן ספציפי בשאלה איך ניתן
להתגבר על מגבלת הקיבולת החמורה שלו באמצעות אינטגרציה של פריטים
מובחנים. בעזרת שיטות אלקטרו-פיזיולוגיות והתנהגותיות, היא חוקרת כיצד
אנו מעדכנים את הייצוגים המנטליים האקטיביים בצורה דינמית, בהתאם
לשינויים בקלט הוויזואלי, אך גם לרמזים קונטקסטואליים עדינים. באמצעות
גישה ייחודית זו, המאתגרת גישות מובילות בתחום, הללי מקווה לענות על
שאלות חשובות בדרך חדשה, עדינה ואקולוגית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

הללי בלבן

ארז כהן

ארז הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הפיזיקה הגרעינית באוניברסיטת תל
אביב. מחקרו מתמקד באינטראקציות קצרות טווח בין נוקליאונים )פרוטונים
וניוטרונים( בגרעין האטום, על ידי שימוש באלקטרונים מואצים המפוזרים על
מטרה נייחת של גרעינים קלים. ארז חוזה קריירה אקדמית בה הוא מקווה
לתרום משמעותית לביסוס הידע בתחומו, ובד בבד עם קידום שיפורים יסודיים
באקדמיה, בפרט כאלה שיקדמו את הסטודנטים, את החינוך המדעי ואת אופן
הקניית הידע בפיזיקה בכלל ובתחום עיסוקו בפרט.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ארז כהן

אלון דיאמנט

אלון הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הביולוגיה המערכתית והסינתטית
באוניברסיטת תל אביב. מחקרו מתמקד במודלים חישוביים ביו-פיזיקליים של
ביטוי גנים. בעבודתו, שואף אלון לענות על שאלות ביולוגיות יסודיות הקשורות
לארגון התלת-ממדי של גנים בגנומים, למנגנוני התרגום של רנ״א שליח
ולאבולוציה של גנים וחלבונים. הוא שואף לפתח מודלים חישוביים חדשים
שיעזרו להתמודד עם אתגרים הקיימים בתחום, כגון הבנת האבולוציה של
ארגון גנומים תלת-ממדי וקיפול של חלבונים במהלך התרגום. אלון מקווה
שמודלים אלו ישמשו בסופו של דבר בהליכים רפואיים הן מבחינת הבנה טובה
יותר של מחלות והן מבחינת פיתוחם של טיפולים רפואיים חדשים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלון דיאמנט

ורוניקה דודרב

ורוניקה היא סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה
העברית בירושלים. מחקרה מתמקד בזיכרון לא מודע והשפעתו על חוויה
מודעת, ובמילים אחרות, האם וכיצד משפיע הזיכרון על תפיסתנו את העולם
בהווה. ע"י חיזוק ההנחה שחוויות עבר מעצבות את המודעות בזמן הווה באופן
אוטומטי, ורוניקה מקווה לבסס פרדיגמה חדשה שתקדם מחקר על תהליכים
מודעים ולא מודעים, וכן על היחסים ביניהם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ורוניקה דודרב

תום דביר

תום הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הפיסיקה באוניברסיטה העברית
בירושלים. תום מבצע מחקר ניסיוני העוסק בהזרקת ספין למבודדים
טופולוגיים כאשר מטרת המחקר הינה לנצל את התכונות הייחודיות למצבי
השפה במבודדים טופולוגיים, לטובת ייצור זרמי ספין, הן בנוכחות מוליכי
על והן בנוכחות גרפין. תום מקווה כי מחקרו יאפשר פלטפורמה חדשה
לספינטרוניקה, וכן ייצור דור חדש של רכיבים אלקטרוניים בעלי קצב עיבוד
מידע מהיר יותר וצריכת חשמל נמוכה יותר.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

תום דביר

בועז המאירי

בועז הינו סטודנט לתואר שלישי בתחום הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב. המחקר שלו מתמקד בסכסוכים בין קבוצות, חסמים סוציו-פסיכולוגיים
לקידום שלום, והדרכים שבהן ניתן לשנות עמדות משמרות סכסוך על מנת
לסיים את הסכסוכים האלו ככל שניתן בדרכי שלום. בועז מפתח התערבויות
פסיכולוגיות אשר מבוססות על פרדיגמת "החשיבה הפרדוקסלית", ובכך
מבקש לתרום לידע הקיים אודות שינוי עמדות ושכנוע. הוא מקווה שמחקרו
יוביל לפיתוחי התערבויות חדשות, אותן יהיה ניתן ליישם במקרים של סכסוכים
בלתי נשלטים, כדוגמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

בועז המאירי

אורי כץ

אורי כץ הוא חבר סגל חדש במחלקה לפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית
בירושלים. אורי חוזר לארץ לאחר שלוש שנים של פוסט-דוקטורט במכון
לנג'וון ומעבדת קסטלר-ברוסל בפריז. המחקר של אורי נמצא בתווך שבין
פיזיקה להנדסה, ומתמקד בפיתוח שיטות דימות אופטיות, מתקדמות הפורצות
את מגבלות השיטות הקיימות. במוקד המחקר של אורי נמצא האתגר של
התגברות על פיזור אור בדוגמאות מורכבות כדוגמת רקמות ביולוגיות, תהליך
שמגביל את עומק החדירה של כל שיטות המיקרוסקופיה המובילות כיום.
גישתו הבינתחומית של אורי לפתרון הבעיה משלבת שיטות שליטה וחישה
אופטיות ואקוסטיות, עם עיבוד מידע דיגיטלי. גישה המאפשרת חילוץ מידע
מתוך אור מפוזר, שבפרדיגמה הנוכחית ובשיטות הקיימות, איננו ניתן לניצול.
לשיטות מתקדמות אלו פוטנציאל גדול לשיפור יכולות המחקר של דוגמאות
מורכבות בביו-רפואה ובתעשייה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורי כץ

שפרה לנסקי

שפרה היא סטודנטית לתואר שלישי בכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
במחקרה היא משתמשת בקרני X בשיטת הקריסטלוגרפיה, בכדי לפענח את
המבנים התלת-ממדיים והמנגנונים של חלבונים. היא מתמקדת ספציפית
על החלבונים המרכיבים את מערכת ניצול הארבינן )רב-סוכר אשר מורכב
מפולימר של אראבינוז( בחיידקים תרמופילים. הבנת יחס המבנה-פעילות של
חלבונים אלה, תספק לא רק מענה על מגוון שאלות מדעיות בסיסיות, אלא גם
תאפשר את שימושם באפליקציות ביוטכנולוגיות רבות, כולל ייצור דלק ביולוגי
מצמחים ) Biofuel (, לקבלת מקור דלק אלטרנטיבי, מתחדש וידידותי לסביבה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שפרה לנסקי

דבורה מרציאנו

דבורה היא סטודנטית לתואר שלישי בפסיכולוגיה ובמרכז לחקר הרציונליות
על שם פדרמן באוניברסיטה העברית. עבודתה משתייכת לתחום המתפתח
של נוירו-כלכלה, אשר משלב תובנות מפסיכולוגיה, כלכלה ומדעי המח.
מחקרה של דבורה מתמקד במצבים של בחירה בין שתי אופציות לא וודאיות
)כגון מניות(, ובוחן את השפעתו של פידבק לגבי התוצאה של האופציה שלא
נבחרה, על דרכי שיפוט וקבלת החלטות. דבורה משלבת שיטות הלקוחות
מארגז הכלים של מדעי המח לבין פרדיגמות מכלכלה התנהגותית. היא
שואפת לצייר תמונה אינטגרטיבית של איך האפשרות האלטרנטיבית, האחרת
משפיעה על עיבוד והערכת מידע וכן על קבלת החלטות עתידיות, ובכך
להעמיק את הידע שלנו על אופן קידוד התהליכים הללו במוחנו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דבורה מרציאנו

טלי רוזנפלד

טלי היא סטודנטית לתואר שלישי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. מחקרה
עוסק בממשק שבין מיקרוזרימה ואבחון רפואי. היא משלבת עבודה אנליטית
וניסיונית לשם פיתוח מודלים חדשים ושיטות לאלקטרו-קינטיקה )תנועה
של נוזלים ומולקולות בתגובה לשדות חשמליים( בתווך נקבובי. שיטות אלו
מאפשרות העלאת ריכוזים משמעותית וכן האצת קצבי ראקציות, ומשמשות
כבסיס להתקנים דיאגנוסטיים זולים, מהירים ורגישים. טלי מקווה שמחקרה
יוביל להנגשת אמצעי אבחון רפואי מתקדמים לאזורים כפריים דלי אמצעים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

טלי רוזנפלד

רינה רוזנצויג

רינה היא חברת סגל חדשה במכון וייצמן במחלקה לביולוגיה מבנית. היא
מגיעה למכון לאחר פוסט דוקטורט באוניברסיטת טורונטו. המחקר של
רינה משלב שיטות תהודה מגנטית גרעינית )תמ"ג( מתקדמות עם ביוכימיה
קלאסית, בכדי להשיג הבנה של מנגנון הפירוק של צברי חלבונים הנוצרים
בגוף כתוצאה מקיפול שגוי, ברמה המולקולרית. הבנה של מנגנון זה נחוצה
לפיתוח טיפולים חדשניים אשר יוכלו בעתיד להאט ואף למנוע מחלות כגון
אלצהיימר, פרקינסון, הנטינגטון ו- ALS . במעבדה שלה, מתכננת רינה לעודד
את משתלמיה לאמץ גישה רב תחומית ומרובת שיתופי פעולה, וכן לפתור
בעיות באמצעות שילוב של חשיבה יצירתית וגישה מתודית ושקולה. רינה
מצפה להקדיש את השנים הבאות לפיענוח המנגנונים המאפשרים לתאים
להתגבר על התופעות ההרסניות הנובעות מיצירת צברי חלבונים, ובאמצעות
כך - להשיג הבנה עמוקה יותר של המולקולות הביולוגיות אשר משחקות
תפקיד חיוני בבריאות האדם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רינה רוזנצויג

אורן רם

אורן הוא חבר סגל חדש במכון סילברמן למדעי החיים באוניברסיטה העברית
בירושלים. הוא מגיע למכון מיד עם תום פרק הפוסט-דוקטורט בחייו האקדמיים
אשר נערך במשולב עם בית הספר לרפואה של הרווארד ומכון המחקר "ברוד",
המסונף למכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) MIT (. תחומי העניין המחקריים של
אורן משלבים ביולוגיה מולקולרית, אפיגנומיקה, מיקרופלואידיקה וביולוגיה
חישובית. במהלך התמחותו בארה"ב הוא פיתח שיטות חדשות למדידות
אפיגנומיות שבאמצעותן חקר את מורכבות הרגולציה המאפשרת לתא הבודד
להוציא תכנית פעולה מסוימת מן הכוח אל הפועל. גולת הכותרת של מחקריו
בבוסטון הינה, ללא ספק, פיתוחה של שיטה טכנולוגית חדשה, המאפשרת
מדידת כרומטין ברמת התא הבודד. שיטה זו צופנת בחובה אפשרויות עתידיות
להבנה מעמיקה מזו הקיימת היום של תהליכים סרטניים, בתקווה שבהמשך
היא אף תוביל לפיתוחן של תרופות הולמות. אורן מתכוון להשתמש בטכנולוגיה
חדשה זו כדי לנסות לאתר תשובות אפשריות לשאלות הקשורות בתהליכי
רגולציה של כרומטין והתמיינות של תאים. לשאלות אלה ולתשובות שימצאו
להן, עשוי להיות קשר ישיר לפיצוח הבנתן של מספר משמעותי של מחלות,
הנגרמות ממוטציות נקודתיות, אשר פוגעות בתהליך הרגולציה האפיגנטי.
כחבר סגל, אורן מקווה להביא גישה בין תחומית להוראה, ולגשר בין עבודה
ניסויית במעבדה לבין ניתוח מידע חישובי, ובכך להכיר למדעני העתיד כלים
יעילים לביצוע חישובים משולבים, בתקווה שאלה יקלו את ההתמודדות עם
ההתפתחויות בחקר תחומי הביולוגיה השונים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורן רם

יונת רום

יונת היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג לחינוך מיוחד, בבית הספר לחינוך של
אוניברסיטת תל אביב. מחקרה מתמקד באינטראקציות וביחסים בין אחים
כשאחד מהם הוא ילד המאובחן עם לקות על הרצף האוטיסטי והשני ילד
שהתפתחותו תקינה. יונת מבקשת להוסיף לידע המצטבר בנוגע ליכולותיהם
החברתיות של ילדים על הרצף האוטיסטי, ולספק תיאור חלוצי של יחסי
אחים שאחד מהם על הרצף האוטיסטי. היא מקווה שבנוסף על החשיבות
התאורטית של ממצאי המחקר שלה, אלו יוכלו לשמש גם בסיס לפיתוחן
של תכניות התערבות ותמיכה במשפחות לילדים אלו, כמו גם לשילובם של
הילדים במערכת החינוך הרגילה ובחברה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יונת רום

וויסאם סידאוי

וויסאם היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום החינוך המדעי והסביבתי
באוניברסיטת בן גוריון. מחקרה מתמקד ביישומה של למידה מבוססת מקום
בנחל חברון ובסביבתו, בקרב תלמידי בית ספר יסודי בחברה הבדואית.
המחקר בוחן כיצד השימוש בשיטת למידה מבוססת מקום בסביבת נחל
חברון משפיע עליהם במגוון תחומים כגון יצירתה ושימורה של זיקה לטבע,
יצירתה ושימורה של זיקה לזהות המקום ופיתוחן של מיומנויות של תצפית.
בנוסף, עוסק המחקר בהשפעות מאפייניהם התרבותיים של התלמידים, הן
על תוצרי הלמידה בהיבטים הרגשי והקוגניטיבי והן על עמדותיהם ועל הכוונת
התנהגותם. וויסאם מאמינה כי למידה מבוססת מקום מהווה את התשתית
החינוכית לפיתוח סביבתי בר קיימא, תשתית שמטרתה ליצור ולפתח זיקה
למקום ובתוך כך גם לעורר עניין, מודעות ואכפתיות כלפי הטבע והסביבה.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

וויסאם סידאוי

ד"ר זיו שולמן

זיו הצטרף באחרונה למחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן בתפקיד חוקר בכיר,
זאת לאחר שסיים השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק.
הקבוצה של זיו במכון ויצמן חוקרת את התאים המרכיבים את מערכת החיסון
ואת מנגנוני הבקרה המולקולרית שלהם. מחקרו מתמקד בתהליך יצירת
נוגדנים בתגובה לחיסון או לפלישת פתוגן. נוגדנים אפקטיביים נוצרים על
ידי שינוי המטען הגנטי שלהם בעזרת החדרת מוטציות ועל ידי סלקציה של
הוריינטים בעלי האפיניות הגבוהה ביותר כנגד הפאתוגן. ד"ר שולמן וקבוצתו
משתמשים בשיטת מיקרוסקופיה מיוחדת המאפשרת הסתכלות לתוך בלוטות
הלימפה ומערכת העיכול של עכברים חיים, וצילום ישיר של התאים המייצרים
את הנוגדנים בסביבתם הטבעית לאחר פלישת פאתוגן או חיסון. הקבוצה
חוקרת את האינטראקציה והתקשורת עם תאים רגולטורים הבוחרים את
הנוגדנים הטובים ביותר, שינויים מולקולריים וסיגנלים תוך תאיים הדרושים
לחלוקה והתמיינות. אחת המטרות ארוכות הטווח של ד"ר שולמן וקבוצתו היא
להשתמש בידע החדש המתגלה במחקריו כדי לפתח ולגלות נוגדנים כנגד
תאים סרטניים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר זיו שולמן

מתן שורק

מתן הוא סטודנט לתואר שלישי במדעי המוח באוניברסיטה העברית. מחקרו
עוסק בשונות בביטוי גנים ובהשלכותיה על מחלות נוירודגנרטיביות. באמצעות
מערכות מודל של מחלת הנטינגטון בתאים אנושיים ותוך שימוש בשיטות
מחקר חדשניות, מתן מנסה לפתח נקודת מבט והבנה חדשה של התהליכים
הביולוגיים המעורבים במחלות נוירודגנרטיביות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מתן שורק

אלכסנדר שפיגלמן

אלכסנדר הוא סטודנט לתואר בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. תחום
המחקר שלו הוא תאוריה של חישוב מבוזר בו הוא מתרכז בעיקר במודלים
א-סינכרוניים של זיכרון משותף והעברת הודעות בהן המקביליות היא
אינסופית. אלכסנדר מקווה לשפוך אור על ההבדל הדק שבין המודלים ולפתח
אלגוריתמים חדשנים ויעילים לשיפור מערכות מבוזרות בעתיד.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלכסנדר שפיגלמן

ויג'אייאן סונדראראג'

ויג'אייאן השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת לייקהד שבקנדה.
כיום הוא עוסק במחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במחלקה למדעי החיים
שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקרו של ויג'אייאן עוסק בשאלות אקולוגיות
ואבולוציוניות לגבי האינטראקציה שבין טורף לנטרף בסביבות אחידות. תוך
יישום של תורת המשחקים על הדינמיקה שביניהם, מנסה ויג'אייאן לבחון
מודלים תיאורטיים שיכולים לחזות אסטרטגיות התנהגותיות בין השניים,
בתנאים שונים, ובכך להוסיף מידע חשוב לתחום האקולוגיה ההתנהגותית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ויג'אייאן סונדראראג'