טלי רוזנפלד

טלי היא סטודנטית לתואר שלישי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. מחקרה
עוסק בממשק שבין מיקרוזרימה ואבחון רפואי. היא משלבת עבודה אנליטית
וניסיונית לשם פיתוח מודלים חדשים ושיטות לאלקטרו-קינטיקה )תנועה
של נוזלים ומולקולות בתגובה לשדות חשמליים( בתווך נקבובי. שיטות אלו
מאפשרות העלאת ריכוזים משמעותית וכן האצת קצבי ראקציות, ומשמשות
כבסיס להתקנים דיאגנוסטיים זולים, מהירים ורגישים. טלי מקווה שמחקרה
יוביל להנגשת אמצעי אבחון רפואי מתקדמים לאזורים כפריים דלי אמצעים. 

PUBLICATIONS & PATENTS
  • Rosenfeld T. and Bercovici M., “Amplification-free detection of DNA in a paper-based microfluidic device using electroosmotically balanced isotachophoresis”, Lab Chip, 2018, 18 (6), 861-868. Featured on the cover page of Lab on a Chip – Vol. 18, Iss. 6.
  • Paratore F., Zeidman Kalman T., Rosenfeld T., Kaigala GV., Bercovici M., “Isotachophoresis Based Surface Immunoassay”, Analytical chemistry, 2017, 89 (14), 7373-7381.Featured on the cover page of Analytical chemistry – Vol. 89, Iss. 14.
  • Karsenty M., Rosenfeld T., Gommed K., and Bercovici M., “Current monitoring in a microchannel with repeated constrictions for accurate detection of sample location in isotachophoresis”, Analytical chemistry, 2015, 87 (1), 388-93.
  • Rosenfeld T. and Bercovici M., “1,000-fold sample focusing on paper-based microfluidic devices”, Lab Chip, 2014, 14 (23), 4465 – 4474. Chosen as Lab on a Chip top 10%.Featured on the cover page of Lab on a Chip – Vol. 14, Iss. 23. Chosen as one of 2014 Lab on a Chip hot articles. Cited by: 52.
  • Bercovici M., Karsenty M., and Rosenfeld T., “Methods of Isotachophoresis Detection”, Provisional Patent Application US 15/314,537, May 2014.
  • Bercovici M., and Rosenfeld T., “Microfluidic Electrokinetic Paper-Based Devices”, Provisional Patent Application US 15/319,836, June 2014.
2017 >> Counselor at “Beit HaGalgalim” (House of Wheels)

2016 >> Chess instructor for 4th graders at C.P.C (Children Playing Chess)