מיכאל דנציגר

מיכאל הוא סטודנט לתואר שלישי בפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו
מרחיב את חקר הרשתות התלויות זו בזו וכן את חקר הרשתות הרב-שכבתיות.
מיכאל שואף ליצור תיאוריה של רשתות בעלות השפעה הדדית שתוביל
להבנה טובה יותר וגם ניבוי ותפעול יעילים יותר של מערכות מורכבות גדולות.
הבנה של היחסים הללו תשפר את המידול של מערכות אמיתיות כגון מערכות
חברתיות, אקולוגיות, ביוכימיות, פיזיולוגיות וטכנולוגיות, ותשפוך אור נוסף על
עולמנו המורכב.