אלון דיאמנט

אלון הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הביולוגיה המערכתית והסינתטית
באוניברסיטת תל אביב. מחקרו מתמקד במודלים חישוביים ביו-פיזיקליים של
ביטוי גנים. בעבודתו, שואף אלון לענות על שאלות ביולוגיות יסודיות הקשורות
לארגון התלת-ממדי של גנים בגנומים, למנגנוני התרגום של רנ״א שליח
ולאבולוציה של גנים וחלבונים. הוא שואף לפתח מודלים חישוביים חדשים
שיעזרו להתמודד עם אתגרים הקיימים בתחום, כגון הבנת האבולוציה של
ארגון גנומים תלת-ממדי וקיפול של חלבונים במהלך התרגום. אלון מקווה
שמודלים אלו ישמשו בסופו של דבר בהליכים רפואיים הן מבחינת הבנה טובה
יותר של מחלות והן מבחינת פיתוחם של טיפולים רפואיים חדשים.