דון באטלר

דון השלים את לימודי הדוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה וארכיאולוגיה
באוניברסיטת קלגרי, קנדה ולאחרונה החל במחקר פוסט-דוקטורט
באוניברסיטת חיפה בתחום המיקרו-ארכיאולוגיה. מחקרו קשור בשימוש
בשיטת מיקרוסקופיית ראמאן לשם זיהוי סימנים לשימוש בדגים אשר עשויים
להימצא על-גבי כלי אבן פרהיסטוריים. דון מקווה כי מחקרו החלוצי יתרום
לפיתוח מתודולוגיה מיקרו-ארכיאולוגית חדשה ובכך יספק הצצה לתעשיות
דגים בקרב קהילות הציידים-לקטים בתקופות קדומות בישראל ובעולם.