ג'יימי לוין

ג'יימי השלים את לימודי הדוקטורט שלו במחלקה למדעי המדינה
באוניברסיטת טורונטו שבקנדה. בימים אלו הוא שוקד על מחקרו בתחום
היחסים הבינלאומיים, במסגרת השתלמות הפוסט דוקטורט באוניברסיטה
העברית בירושלים. מחקרו מתמקד בתפקיד אותו ממלא הצד השלישי
בפתירת בעיות של מחויבות ואמון בסכסוכים פנימיים. ג'יימי משתמש בסכסוך
הישראלי –פלסטיני ובפרט בהסכמי אוסלו כמקרה בוחן בהיבט של יכולתו
של צד שלישי להצליח במאמצי התיווך ותפיסת הצדדים את אותו הגורם
כמתווך הוגן. מחקרו של ג'יימי הינו בעל חשיבות רבה להליך השלום הישראלי
פלסטיני, אך גם להתערבויות צד שלישי בסכסוכים אחרים ברחבי העולם.