צפורה מנקובסקי-ארנולד

ציפורה השלימה את הכשרתה כפסיכולוגית קלינית באוניברסיטת מק'גיל
וכן במעבדת המחקר של פרופ' מייקל סוליבן )מעבדה העוסקת בהבנת
הגורמים המובילים להתאוששות בעייתית בעקבות פציעת שרירים ושלד(. כיום
במסגרת השתלמות פוסט דוקטורט, ציפורה מובילה מחקר המשותף לטכניון
ולאוניברסיטת חיפה, אשר בוחן האם ניתן לאפיין גורם פוטנציאלי חדש
באמצעות בדיקה תחושתית כמותית. ציפורה מאמינה כי הממצאים ממחקרה
יעזרו לזהות את אותם אנשים שיש להם סיכוי גבוה לפתח כאב כרוני ונכות,
ויסלול דרך לפיתוח דרכים חדשניות שישפרו ויקצרו את מסלול ההתאוששות.