ויג'אייאן סונדראראג'

ויג'אייאן השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת לייקהד שבקנדה.
כיום הוא עוסק במחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במחלקה למדעי החיים
שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקרו של ויג'אייאן עוסק בשאלות אקולוגיות
ואבולוציוניות לגבי האינטראקציה שבין טורף לנטרף בסביבות אחידות. תוך
יישום של תורת המשחקים על הדינמיקה שביניהם, מנסה ויג'אייאן לבחון
מודלים תיאורטיים שיכולים לחזות אסטרטגיות התנהגותיות בין השניים,
בתנאים שונים, ובכך להוסיף מידע חשוב לתחום האקולוגיה ההתנהגותית.