גבריאל שווקה

גבריאל הוא סטודנט לתואר שני בביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
שבאוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בפרויקטים להתחדשות אורבנית
בתל אביב-יפו, ותגובתם לשינויים אקראיים במרחב העירוני. גבריאל חוקר
את הנושא דרך תפיסת "הזכות לעיר" של הנרי לפבר, הרואה בהשתתפות
האזרחים בהליך תכנון ובניית עירם זכות מרכזית האמורה לייצר עיר המותאמת
לתושביה מחד, וחסינה להתדרדרות אורבנית מאידך. על ידי השוואת שיטות
ההתחדשות השונות שננקטו בפרויקטים מוקדמים, כשכונת מנשייה, לצד
אלה המאוחרים יותר, כשכונת כרם התימנים, גבריאל מקווה להסיק מסקנות
ברורות לגבי תאוריות תכנון ויישומן.