לנה ארבוב

לנה היא סטודנטית לתואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה
שואף לאפיין ולחשוף את הכוח של הייצוג הגרפי האדריכלי ככלי תכנוני,
המגבש תפיסה מרחבית. הייצוג האדריכלי הרווח מדגיש מרחב על פני
זמן. לנה חוקרת כיצד ניתן לבטא מרחב ביחס לממד הזמן דרך הקשרים
אינטרדיסציפלינריים. לנה מקווה לשלב בין פרקטיקה לאקדמיה ע"י הקמת
משרד המשלב בין מחקר וכתיבה תיאורטית ביקורתית, לבין יצירה מרחבית
המערערת תפיסות תכנוניות.