רותי קפלן

רותי היא סטודנטית לתואר שני בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון.
מחקרה עוסק בעיר לודז' שבפולין, כמקרה ייחודי של עיר תעשייתית,
שהתפתחה תחת גורמים כלכליים, ממשלתיים וחברתיים שונים ביחס לערים
תעשייתיות אחרות העומדות במרכז המחקר, במזרח אירופה במאה ה 19- .
רותי מקווה להוסיף פנים נוספים וחדשים למחקר הקיים, בניהם המתח שבין
תכנון עירוני וחיי היום יום של תושבי העיר וכן תרומת היהודים לעיור ולתיעוש
של העיר לודז'.