וויסאם סידאוי

וויסאם היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום החינוך המדעי והסביבתי
באוניברסיטת בן גוריון. מחקרה מתמקד ביישומה של למידה מבוססת מקום
בנחל חברון ובסביבתו, בקרב תלמידי בית ספר יסודי בחברה הבדואית.
המחקר בוחן כיצד השימוש בשיטת למידה מבוססת מקום בסביבת נחל
חברון משפיע עליהם במגוון תחומים כגון יצירתה ושימורה של זיקה לטבע,
יצירתה ושימורה של זיקה לזהות המקום ופיתוחן של מיומנויות של תצפית.
בנוסף, עוסק המחקר בהשפעות מאפייניהם התרבותיים של התלמידים, הן
על תוצרי הלמידה בהיבטים הרגשי והקוגניטיבי והן על עמדותיהם ועל הכוונת
התנהגותם. וויסאם מאמינה כי למידה מבוססת מקום מהווה את התשתית
החינוכית לפיתוח סביבתי בר קיימא, תשתית שמטרתה ליצור ולפתח זיקה
למקום ובתוך כך גם לעורר עניין, מודעות ואכפתיות כלפי הטבע והסביבה.