אורי כץ

אורי כץ הוא חבר סגל חדש במחלקה לפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית
בירושלים. אורי חוזר לארץ לאחר שלוש שנים של פוסט-דוקטורט במכון
לנג'וון ומעבדת קסטלר-ברוסל בפריז. המחקר של אורי נמצא בתווך שבין
פיזיקה להנדסה, ומתמקד בפיתוח שיטות דימות אופטיות, מתקדמות הפורצות
את מגבלות השיטות הקיימות. במוקד המחקר של אורי נמצא האתגר של
התגברות על פיזור אור בדוגמאות מורכבות כדוגמת רקמות ביולוגיות, תהליך
שמגביל את עומק החדירה של כל שיטות המיקרוסקופיה המובילות כיום.
גישתו הבינתחומית של אורי לפתרון הבעיה משלבת שיטות שליטה וחישה
אופטיות ואקוסטיות, עם עיבוד מידע דיגיטלי. גישה המאפשרת חילוץ מידע
מתוך אור מפוזר, שבפרדיגמה הנוכחית ובשיטות הקיימות, איננו ניתן לניצול.
לשיטות מתקדמות אלו פוטנציאל גדול לשיפור יכולות המחקר של דוגמאות
מורכבות בביו-רפואה ובתעשייה.