פאול גרינהם

פאול השלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טורונטו וכעת ממשיך את
מחקרו כפוסט-דוקטור במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
ע"ש כהן באוניברסיטת תל-אביב. במחקרו, פאול בוחן את השימוש שעשה
אייזק ניוטון בטקסטים ועקרונות פרשניים )במיוחד אלה ממסורות יהודיות
וערביות(. כתבים אלה של ניוטון בנושא נבואה תנכית מתועדים באוסף
"יהודה" הנמצאים בספריה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים. פול
מקווה שמחקרו יתרום לדיונים הנוגעים למיקום של הפרשנות המקראית
בפיתוח המתודה המדעית, ובזאת למלא תפקיד חשוב בדיונים הרחבים יותר
לגבי הקשר בין מדע לדת.