בועז המאירי

בועז הינו סטודנט לתואר שלישי בתחום הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב. המחקר שלו מתמקד בסכסוכים בין קבוצות, חסמים סוציו-פסיכולוגיים
לקידום שלום, והדרכים שבהן ניתן לשנות עמדות משמרות סכסוך על מנת
לסיים את הסכסוכים האלו ככל שניתן בדרכי שלום. בועז מפתח התערבויות
פסיכולוגיות אשר מבוססות על פרדיגמת "החשיבה הפרדוקסלית", ובכך
מבקש לתרום לידע הקיים אודות שינוי עמדות ושכנוע. הוא מקווה שמחקרו
יוביל לפיתוחי התערבויות חדשות, אותן יהיה ניתן ליישם במקרים של סכסוכים
בלתי נשלטים, כדוגמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 

 • Moderating Attitudes in Times of Violence Through Paradoxical Thinking Intervention
  Boaz Hameiri, Roni Porat, Daniel Bar-Tal and Eran Halperin
  www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1606182113
   
 • Self-censorship of Conflict-related Information in the Context of Intractable Conflict
  Eldad Shahar, Boaz Hameiriת Daniel Bar-Tal and Amiram Raviv 
  link to the article
   
 • Support for Self-Censorship Among Israelis as a Barrier to Resolving the Israeli-Palestinian Conflict
  Political Psychology, Vol. xx, No. xx, 2016
  Boaz Meiri, Keren Sharvit, Daniel Bar-Tal, Eldad Shahar, Eran Halperin
   
 • Exploring Ourselves Within Intergroup Conflict: The Role of Intragroup Dialogue in Promoting Acceptance of
  Collective Narratives and Willingness Toward Reconciliation/Peace and Conflict: Journal of Peace
  Psychology
  Yael Ben David, Boaz Hameiri, Sharón Benheim, Becky Leshem, Anat Sarid, Michael Sternberg,
  Arie Nadler, and Shifra Sagy
  http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/pac0000205
   
האתר  המקצועי של בועז: http://www.eranhalperin.com/boaz-hameiri