נתן גולדשטיין

נתן הוא סטודנט לתואר שלישי בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו עוסק
בתהליך עיצוב הציפיות תחת קשיחויות באינפורמציה, והשלכותיו על הניתוח
המקרו-כלכלי. באמצעות פיתוח גישות חדשות ושימוש בטכניקות מתקדמות
המאפשרות את זיהוי קיומן של קשיחויות אינפורמציה בציפיות המקרו-
כלכליות, נתן מקווה לתרום למחקר האחרון בנושא אשר קורא תיגר על הגישה
השלטת בספרות המקרו-כלכלית. כמו כן, הוא מבקש להרחיב את התיאוריה
החדשה למקרה של משק פתוח, כדוגמת הכלכלה הישראלית. בעשותו כן,
נתן מקווה לפתח המלצות רלוונטיות וישימות למדיניות הכלכלית המקומית.