תקופת המלגה

  1. תכנית עמיתי עזריאלי לסגל אקדמי הינה תכנית תלת שנתית. מועמדים שעברו את תהליך הבחירה ישתלבו באוניברסיטה החל מחודש יוני 2019 אך לא מאוחר מתחילת הסמסטר השני של אותה שנת הלימודים (תש"פ 2019/20)
    עמיתי עזריאלי מחויבים לעבודה רציפה ומתמשכת אך אם מסיבה כלשהי הדבר אינו מתאפשר, חובת האוניברסיטה להודיע לקרן עזריאלי ולהתייעץ בדבר הצעדים להמשך.

     
  2. באם תחילת העבודה מתעכבת, או שהעמית נמצא בחופשה ללא תשלום או בשבתון שחופף לתקופת המענק, היא/הוא לא יהיו זכאים למלגה בתקופה הנ"ל.