מספר העמיתים

קרן עזריאלי מעניקה עד 8 מלגות סגל אקדמי בכל בשנה ותומכת  ב- 24 עמיתי סגל אקדמי בשנה.