מספר העמיתים

קרן עזריאלי מעניקה עד 8 מלגות סגל אקדמי בכל בשנה.
בתוך כשנתיים, מתעתדת הקרן לתמוך ב - 24 עמיתי סגל אקדמי בשנה.