לוח זמנים

2 בינואר 2018  >> הפצת קול קורא לכלל האוניברסיטאות.

15 במרץ 2018  >> מועד אחרון להגשת מועמדות למלגת עזריאלי לחברי סגל.

במהלך מאי 2018  >> ועדות השיפוט למלגות עזריאלי לחברי סגל.

​יוני 2018  >> הכרזת הזוכים במלגה ועדכון המוסדות האקדמיים.