לוח זמנים

14 בינואר 2019  >> הפצת קול קורא לכלל האוניברסיטאות.

17 במרץ 2019  >> מועד אחרון להגשת מועמדות למלגת עזריאלי לחברי סגל.

במהלך מאי 2019  >> ועדות השיפוט למלגות עזריאלי לחברי סגל.

​יוני 2019  >> הכרזת הזוכים במלגה ועדכון המוסדות האקדמיים.