כיצד להגיש בקשה

 1. ​את טופס הגשת המועמדות יש למלא באנגלית ולהגיש ב 5 עותקים מודפסים וכן בעותק דיגיטלי אחד (קובץ PDF). 
   
 2. טופס המועמדות יוגש ע"י הרקטור באוניברסיטה, לאחר שזה (הרקטור) מלא את השדות הרלוונטיים וחתם על טופס Nominating Institution Statement Form, וכן המועמד מלא וחתם על טופס Declaration of Applicant. 
  אם המועמד שוהה בחו"ל ואינו יכול לחתום, הרקטור רשאי לחתום בשמו. את הטופס החתום יש לשלוח לקרן עזריאלי לא יאוחר מה - 30 במרץ 2019.
   
 3. כל מועמדות תכלול סקר אודות השפעת הפרסומים של המועמד (Impact Factor) אותו יספק הרקטור. 
  בתחומים בהם ה-Impact Factor  איננו רלוונטי (כגון במדעי הרוח), ניתן לצרף רשימה של מאמרים שנכתבו ע"י המועמד ופורסמו בכתבי עת מובילים, פרקים מתוך ספרים וכו'. 
   
 4. מועמדויות בתחומי מדעי הרוח, החברה והחינוך יכללו עותק דיגיטלי (PDF) של הדיסרטציה לדוקטורט (כולל תקציר). 
   
 5. כל מועמדות תכלול לפחות 4 מכתבי המלצה אותם יספקו ממליצים בתחום בו עוסק המועמד. 
  על המכתבים לכלול את הרשימה הבאה:
  1. מכתב המלצה מהמנחה האקדמי בדוקטורט
  2. מכתב המלצה מהמנחה בפוסט דוקטורט
  3. מכתב המלצה חיצוני  - ממליץ שאיננו מהאקדמיה בישראל ויכול להעריך את הערך הבינלאומי של המחקר.
  4. ממליץ נוסף שיכול לחוות דעה אודות המחקר ואודות העמית. 
    
 6. הפניה לממליצים תעשה ע"י האוניברסיטה (רקטור או דקאן הפקולטה) ולא באופן אישי ע"י המועמד. 
   
 7. ההמלצות תהיינה ממוענות לקרן עזריאלי. המלצות כלליות או מכתבים שנכתבו עבור מלגות אחרות או מטרות אחרות, לא יתקבלו.
   
 8. כל בקשה למועמדות תכיל כתב מינוי עבור המועמד למלגה. במקרה בו המועמד הוגש למלגה בטרם הומצא כתב מינוי, על האוניברסיטה להמציאו ולשלוחו לקרן עזריאלי לא יאוחר מה-1 במאי 2019.


  להורדת תקנון וטופס הרשמה