עמיתי עזריאלי 2016-2017

 

אבישי עבו

אבישי הוא סטודנט לתואר שלישי בגיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אבישי מתמחה בטקטוניקה (תורת הלוחות) ותהליכים בהם נוצר קרום יבשתי, בדגש על תיארוך של מינרלים ספציפיים (כדוגמת זירקון ורוטיל), שמלמדים על הזמן בו נוצרו סלעי הקרום, וכן מדידות איזוטופיות שמלמדות על המקור והאבולוציה שלהם. אבישי מתמקד במחקרו בהתפתחות הקרום היבשתי בישראל, טורקיה ודרום-מזרח אירופה, התהליכים שהובילו ליצירתו וההיסטוריה שלו ב-500 מליון השנים האחרונות. עבודתו משלבת מחקר גיאולוגי בשדה – שכולל הכרה של השטח ואיסוף דוגמאות, יחד עם עבודה אנליטית מתקדמת במעבדה (במיוחד בשיטות מבוססות לייזר) במטרה ללמוד את הכימיה, הגילים והחתימה האיזוטופית של סלעים ומינרלים שיש בכוחם ללמד על התזמון של אירועים טקטוניים בהיסטוריה של כדור הארץ. במחקרו, אבישי מקווה לתרום להבנה של הגיאו-דינמיקה וההתפתחות של הקרום היבשתי באזורנו ובעולם.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אבישי עבו

אלון אפלבוים

אלון הוא סטודנט לתואר שלישי בתכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו מתמקד בפיתוח ושימוש בשיטות רחבות היקף בביולוגיה מולקולרית וחישובית במטרה לאפיין את מנגנוני הבקרה של תאים. שאלת המחקר המרכזית של אלון היא כיצד תאים שמטענם הגנטי זהה מבטאים גנים שונים, כתלות בסביבה אליה הם נחשפים. לשם כך אלון מפתח טכנולוגיות חדשות במעבדה, מודלים חישוביים וכלים מלמידה סטטיסטית, על מנת למצות מידע מניסויים רחבי היקף המנסים להבין את ההחלטות שתאים מקבלים. אלון מאמין שהבנת מגנוני הבקרה האלו תאפשר לנו לזהות, לטפל ואולי אף למנוע מחלות הנובעות מבקרה שגויה של ביטוי גנים, כפי שקורה לדוגמה בסרטן.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלון אפלבוים

סער אלון-ברקת

סער הוא סטודנט לתואר שלישי במנהל ציבורי במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו עוסק בשימוש של ארגונים ממשלתיים בתקשורת עם הציבור הרחב, והאופן שבו הוא משפיע על עמדותיהם של אזרחים כלפי הארגונים. באופן ספציפי יותר, מחקרו של סער מתמקד בהיבטים הסימבוליים של התקשורת עם הציבור, אשר באים לידי ביטוי באופן בולט בשימוש בכלים של מיתוג ושיווק (כגון שימוש בלוגואים, תמונות, מציגים ידוענים, וכיוצא באלה). בעזרת מחקר זה שואף סער לקדם את הידע על מערכת היחסים המורכבת בין ממשלות לאזרחים בעידן הנוכחי, ועל השלכותיה של מערכת יחסים זו על הדמוקרטיה.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

סער אלון-ברקת

אלה אסף שפייר

אלה היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום הארכיאולוגיה הפרהיסטורית באוניברסיטת תל-אביב. מחקרה עוסק בהיבטים של העברת ידע ותהליכי למידה הקשורים בסיתות כלי אבן אשר היו חיוניים להישרדותם של בני האדם בחברות אנושיות קדומות, וזיהויָם ברקורד הארכיאולוגי (החל מלפני כחצי מיליון שנים). בדומה להיום, תהליכי למידה ורכישת ידע היו בוודאי משמעותיים בחייהם של בני אדם פרהיסטוריים. עם זאת, אנחנו יודעים מעט מאד על הנושא. מחקרה של אלה שואף לספק מבט רחב יותר על תהליכי למידה בקרב חברות אנושיות פרהיסטוריות ולהעמיק את הבנתנו בנוגע ליכולות הקוגניטיביות של אבותינו הקדומים ויחסיהם החברתיים. בכך עשויות להתקבל תובנות משמעותיות גם אודות תהליכי למידה בעולמנו המודרני.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלה אסף שפייר

רונה אבירם

רונה היא סטודנטית לתואר שלישי במכון וייצמן למדע, במחלקה למדעים ביו-מולקולריים. במחקרה, היא חוקרת תכונה ביולוגית נפוצה - מדידת זמן. בשונה ממנגנון שעון היד הפשוט, מנגנוני קציבת הזמן ביונקים מושתתים על מערכות מורכבות של שעונים ביולוגים המתקתקים במחזוריות יומית. פעילות השעונים הביולוגיים נוכחת ורבת השפעה, מרמת התא ועד רמת האורגניזם השלם, ובזאת מהווים מערכת מרתקת לבחינת הממדים והגבולות של תהליכים פיזיולוגים רבים. הרחבת הידע האנושי בתחומים אלו מהווה מפתח לשיפור משך ואיכות החיים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רונה אבירם

מרים בביצ'נקו

מרים היא סטודנטית לתואר שלישי בבית הספר לחינוך, באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה מתמקד בשיח המקצועי של מורים ומורות המתנהל במסגרת ישיבות צוות, מתוך הנחה כי מסגרת זו מהווה עבורם מקום משמעותי לחשיבה, רפלקציה וחקירה משותפת של פרקטיקת ההוראה. ביתר פירוט, מרים בוחנת את השיח של מורים סביב שיעורים מצולמים, ומנסה להבין כיצד דיון זה מהווה משאב ללמידתם. במסגרת המחקר מרים מצביעה על האתגרים הקיימים בדיון סביב שיעורים מצולמים שהופכים לא אחת לשיחת משוב פרטנית, ומצביעה על דרכים אפשריות להתמודדות. כמו כן, במסגרת המחקר מרים מפתחת כלי חדש להערכה של היבטים מרכזיים בשיח פרודוקטיבי של מורים שיאפשר לבצע מחקר כמותי והשוואתי בתחום זה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מרים בביצ'נקו

ד"ר צבי באטוס

ד"ר ביאטוס הוא חבר סגל חדש באוניברסיטה העברית, במרכז לביו-הנדסה, עם מינוי בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב וכן במכון למדעי החיים. צבי חזר לישראל מפוסט-דוקטורט במחלקה לפיסיקה באוניברסיטת קורנל. המחקר שלו נמצא על התפר שבין פיסיקה, ביולוגיה והנדסה, ומתמקד בהבנת המנגנונים של בקרת תעופה בחרקים קטנים, כגון זבובי פירות. ד"ר ביאטוס משתמש בשיטה ייחודית כדי "להכשיל" זבובים בעת מעופם, והוא גילה שזבובים מיישמים עקרונות מחזית המחקר של תורת הבקרה וכי הרפלקס האחראי על בקרת התעופה בזבובים הוא מהמהירים ביותר בטבע. בהשראת פתרון הבקרה האלגנטי שחרקים פיתחו במהלך האבולוציה, ד"ר ביאטוס מתכנן להבין את המנגנונים הללו במסגרת תורת הבקרה. המחקר שלו צפוי להשפיע גם על מדעי המח, מכניקה זורמים ועל פיתוח של רובוטים זעירים.
​עוד אודות עבודתו של צבי : http://www.beatus-lab.org
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר צבי באטוס

אריאל בלונדר

אריאל היא אדריכלית וסטודנטית לתואר שלישי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה הוא בתחום החומריות בארכיטקטורה, תחום מחקר מתפתח הבוחן יישומים חדשניים מבוססי-חומר בעיצוב ובאדריכלות. בתוך כך, מחקרה מתמקד ב"חומריות טקסטילית"– מונח שטבעה – וממקם אותו בקונטקסט אדריכלי כגישה אלטרנטיבית לעיצוב וייצור. המחקר בוחן את הפוטנציאל הטמון בהטמעת מתודות וטכניקות הנשענות על סגולותיו הייחודיות של הבד, בעיצוב וייצור חומרים מרוכבים ליישומים אדריכליים. בעוד שיישומים אלה מבוססים לרוב על שימוש בתבניות קשיחות, קבועות ומגבילות, אריאל מבקשת לרתום טקטיקות, כלים, ושיטות של ייצור צורה בעולם הטקסטיל (למשל, קפלים, כיווצים, חורים), כגישה חדשה לייצור אלמנטים אדריכליים בחומרים מרוכבים. חשיבותו  של המחקר זה נעוצה באפשרות לשחרר את הייצור ממגבלת התבניות,  להרחיב את מנעד שיטות העבודה, הצורות, והפרדיגמות העיצוביות,  שעד כה הן מוגבלות יותר בתחום זה.      (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אריאל בלונדר

ד"ר אנדראה קסטילה

ד"ר קסטילה השלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טורונטו שבקנדה וכעת הוא מבצע מחקר בתיאוריה פוליטית במסגרת פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו של ד"ר קסטילה מתמקד באתגרים שמציבה התעוררותה הגלובלית של הדת בפני הבנות ותצורות פוליטיות מערביות. המחקר, שמערב בין תיאוריה פוליטית, פילוסופיה קונטיננטלית ולימודים פוסט-קולוניאליים של דת, מנסה לשפוך אור על כמה מהנחות היסוד וההשלכות הפוליטיות לגבי התופעה המודרנית של החילון, שלא עורערו עד כה.    (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר אנדראה קסטילה

טליה עדן

טליה היא סטודנטית לתואר שלישי בבית הספר להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. מחקרה עוסק בפיתוח אלגוריתמים, קרי: במציאת פתרונות ממוחשבים לשליטה במידע קיים וניצול נכון שלו. מתוך הנחה כי לא ניתן כיום לשלוט בכמויות המידע העצומות הקיימות בתחומים שונים (למשל, בתחום הביולוגיה רשתות שמייצגות אינטראקציות בין חלבונים יכולות לכלול מאות אלפי חומרים ויש צורך לפתח אלגוריתמים שייבדקו תכונות בסיסיות על הרשת בזמן מהיר), טליה מפתחת אלגוריתמים "אולטרא-יעילים" שבתוך זמן קצר מאוד מסוגלים לספק תשובות כמעט מדויקות ובהסתברות גבוהה. לאור הגידול בכמות המידע שיש לעבד בשנים האחרונות, אלגוריתמים אלו הופכים להיות בעלי חשיבות עליונה וגובר הצורך בפיתוח שלהם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

טליה עדן

מיכל אייזנברג-בורד

מיכל היא סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון ויצמן למדע. היא חוקרת את פעילותן של מיטוכונדריות - תחנות הכח של התא, המעורבות במגוון תהליכים תאיים חיוניים. ליקויים בתפקודן הראוי של מיטוכונדריות דווחו במחלות גנטיות שונות ונמצאו כקשורים להתפתחות מצבים נוירו-דגנרטיביים. בעזרת שילוב של סריקות גנטיות רחבות ושיטות ביוכימיות מקיפות, מיכל מבקשת לחשוף דרכי תקשורת בין מיטוכונדריות לאברונים נוספים בתא, וכיצד תקשורת זו מאפשרת את פעילותן התקינה של המיטוכונדריות.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מיכל אייזנברג-בורד

ד"ר ג'רי אלפרד פריירו

ד"ר פריירו סיים את לימודי הדוקטורט של בכימיה באוניברסיטת אלברטה שבקנדה. בימים אלה הוא מבצע מחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במחלקה לחומרים ופני שטח במכון ויצמן. תחום מחקרו העיקרי הוא אלקטרוניקה מולקולרית. במהלך עבודת הדוקטורט באוניברסיטת אלברטה, הוא חקר האינטראקציה של האור עם צמתים מולקולריים, מדידת הזרם הנוצר בעקבות האינטראקציה ופענוח תופעת מעבר האלקטרונים.
כיום הוא חוקר מנגנוני מעבר האלקטרונים דרך חלבונים בחושך ובהשראת אור, החלבונים נחשבים כמוליכי חשמל יעילים ולכן הינם פוטנציאליים לשימוש כרכיבים בתקנים ביו-אלקטרוניים בעתיד.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר ג'רי אלפרד פריירו

​ד"ר אדרה גולדברג

ד"ר גולדברג השלימה את לימודי הדוקטורט בהיסטוריה במרכז לשואה ורצח עם מאוניברסיטת קלארק, מסצ'וסטס, ארה"ב. בימים אלה היא עוסקת במחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית. ד"ר גולדברג מבצעת מחקר השוואתי העוסק באינטגרציה החברתית של ניצולי שואה, ילדים ונוער, אשר היגרו למדינות חבר העמים הבריטי לאחר מלחמת העולם השנייה, ביניהן אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד והאיחוד הדרום אפריקאי. לשם כך היא עושה שימוש בכלי מחקר איכותניים, ביניהם מקורות תיעוד בעל פה, ספרי זיכרונות, יומנים ורישומים של סוכנויות ליישוב מחדש ושיקום של שארית הפליטה. מחקרה של ד"ר גולדברג שואף להרחיב את המודעות והידע בנוגע לתפקידן והשפעתן של מדינות וגישות ליישוב מחדש של פליטים על חייהם של ניצולים צעירים לאחר המלחמה, על ידי שימוש בפרספקטיבה בין תרבותית ורב לאומית. ספרה של אדרה, Holocaust Survivors in Canada: Exclusion, Inclusion, Transformation, 1947-1955 בהוצאת אוניברסיטת מניטובה, 2015 זכה בפרס מטעם קרן מסטריד במסגרת תחרות Western Canada Jewish Book Award בשנת 2016.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

​ד"ר אדרה גולדברג

ד"ר נועה גרס

ד"ר גרס השלימה את לימודי הדוקטורט בהיסטוריה סינית באוניברסיטת קולומביה הבריטית, קנדה ובימים אלה היא מבצעת את מחקרה במסגרת הפוסט-דוקטורט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. ד"ר גרס חוקרת את ההיסטוריה של כסף נייר בסין הטרום מודרנית. ההיסטוריה בת חמש מאות השנה של כסף נייר בסין הקיסרית מובילה להבנה רחבה יותר של תפקוד כסף כהלך חוקי בכלכלה. קיומו בכלכלות טרום מודרניות מערער על תפיסות מקובלות של התפתחות כלכלית ומודרניות. בשל כך, מחקר זה מהווה תרומה חשובה לניתוח דפוסים כלכליים קיימים וגישה השוואתית חדשנית ממנה ניתן להעריך מחדש את המהלכים ההיסטוריים שהובילו לתקופה הנוכחית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר נועה גרס

רייצ'ל גרגור

רייצ'ל היא סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, בתחום של ביולוגיה כימית. היא חוקרת תקשורת בין חיידקים: כיצד תאים בודדים מסוגלים לחוש אחד את השני ולתפקד כיחידה אחת על ידי סנכרון פעולות שונות, לדוגמה ייצור רעלנים, ואיך המערכת החיסונית האנושית מפענחת איתות זה על מנת להילחם בזיהומים. כמו כן, היא חוקרת את המולקולות הקטנות שמשפיעות על דו-קיום ותחרות בין זנים שונים של חיידקים בקהילה מיקרוביאלית טבעית ומורכבת, בפרט במערכת העיכול של פרות. במציאות בה ישנה עלייה מתמדת בעמידות לאנטיביוטיקה, מחקרה של רייצ'ל יתרום להבנה טובה יותר של אופן ההתבססות של דלקות וזהותן של המולקולות המעורבות בתהליך, בתקווה להוביל לפיתוח של דרכים חלופיות למניעה וטיפול בדלקות.     (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רייצ'ל גרגור

איתי גריניאסטי

איתי הוא סטודנט לתואר שלישי במכון ויצמן למדע. איתי חוקר את כוחות קזימיר: תופעה הנגזרת מאופיים הקוואנטי של כוחות היסוד בטבע, ובפרט של הכוח החשמלי. כוחות קזימיר פועלים במרחקים קצרים (ננומטריים) והם אחראים למגוון תופעות, במיוחד לדביקיות בטבע (לדוגמא, ההידבקות של צבע לקירות). ייתכן כי המקור לכוחות קזימיר משמעותי גם במרחקים גדולים מאוד ואף דוחף את התפשטות היקום. התיאוריות הקיימות כיום אמנם מתארות את כוחות קזימיר בין גופים – למשל, בין הצבע לקיר - אך הן אינן יכולות לתאר אותם בתוך גופים. התיאוריה שאיתי מפתח מציעה דרך חדשה לחשב את כוחות קזימיר בחומר ואת תרומתם להתפשטות היקום.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

איתי גריניאסטי

ד"ר נעם קפלן

ד"ר קפלן הוא חבר סגל חדש בפקולטה לרפואה של הטכניון, החוזר מפוסט-דוקטורט בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת מסצ'וסטס. הוא חוקר את המבנה הפיזי של הגנום, אשר קשור ישירות הן לתפקודו התקין של הגנום והן לתפקודו במחלות. בשילוב שיטות חישוביות מתקדמות וניסויים גנומיים, קבוצת המחקר של ד"ר קפלן תנסה לפענח כיצד הגנום מקודד את הארגון התלת-מימדי שלו וכיצד ארגון זה מתווך פונקציה ביולוגית במגוון מערכות ביולוגיות. על ידי פיתוח מודלים כמותיים ובחינתם בניסויים, ד"ר קפלן מתכוון להגיע לתובנות מכניסטיות לגבי עקרונות כלליים העומדים בבסיס תפקוד הגנום.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר נעם קפלן

אורי כץ

אורי הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון. מחקרו עוסק באזרחים נעדרים בישראל ובמרחב התרבותי שבין חיים למוות. בהתבסס על עבודת שדה הכוללת ראיונות עומק עם שחקנים רלוונטיים (משפחות הנעדרים, אנשי משטרה, יחידות המתנדבים, אנשי תקשורת ועוד), השתתפות פעילה בחיפושים, פעילות בעמותת משפחות הנעדרים ואירועים נוספים, מבקש אורי לבדוק כיצד נבנים סיפורי ההיעדרויות בשדה רווי עמימות ופרדוקסים. המחקר מתמקד בשדה שטרם נחקר ושהתסריטים התרבותיים שבו מועטים, הן ביחס להיקף התופעה והן ביחס לחיילים הנעדרים, שזוכים לנראות ציבורית ונחקקים בזיכרון הקולקטיבי. המחקר עשוי גם לתרום לידע התיאורטי ביחס להבניית קטגוריות חברתיות בתנאי עמימות וחוסר ודאות.     (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורי כץ

שמואל כץ

שמואל הוא סטודנט לתואר שלישי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. מחקרו מתמקד בתכנון ועיצוב חומרים חדשים הנקראים מטא-חומרים (חומר המורכב ממיקרו-מבנים מתוכננים שחוזרים על עצמם). מטרת המחקר היא להבין את התגובה הדינמית של שרשרת המורכבת ממסות וקפיצים דו-יציבים, קפיצים בעלי שתי נקודות שיווי משקל (בדומה למתג),  לרעידות ולאימפקט. תכנון נכון של המיקרו מבנה עשוי לאפשר מימוש של "חומרים" חדשים בעלי יכולות ספיגת אנרגיה שלא קיימות בחומרים מן הטבע. כלומר, חומר שיהווה מבודד מכני ויגן מפני רעידות או אימפקט. מחקר זה עשוי להוביל למהפכה של ממש בתחום סופגי האנרגיה על ידי פיתוח מטא-חומרים חדשים שיוכלו לשמש במגוון תחומים, כמו הגנה על נוסעים, שיפור דיוק של מיכשור להדמיה רפואית, והגנה על רכיבים אלקטרוניים ואופטיים רגישים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שמואל כץ

ד"ר מיכאל חנבסקי

ד"ר חנבסקי הוא חבר סגל חדש במחלקה למתמטיקה בטכניון. הוא חוזר לארץ אחרי משרות פוסט דוקטורט באוניברסיטה חופשית בבריסל, באוניברסיטת שיקגו ובמכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. מחקרו מתרכז בגאומטריה סימפלקטית ובקשרים שלה עם תורת החבורות הגאומטרית ומערכות דינמיות. בפרט בדפורמציות המילטוניות אשר מתארות התפתחות של מערכות מכניות שונות כגון מסלולו של לווין בחלל, זה של חלקיק בתוך מאיץ או התפתחות של נוזל אידאלי. הבנת גאומטריה של דפורמציות כאלה חשובה בשביל לבנות מסלול (לדוגמא -  למצוא נתיב אופטימלי לשיגור הלווין), לחזות התפתחות עתידית של מערכת מכנית או את העבר שלה ולנתח יציבות תחת הפרעות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר מיכאל חנבסקי

גל לצרוס

גל הוא סטודנט לתואר שלישי במגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת בר אילן. מחקרו מתמקד במוטיבציות של התקרבות והתרחקות ביחסים של זוגות רומנטיים ובפסיכותרפיה. בפרט, מחקרו עוסק באופנים בהם מוטיבציות אלה קשורות לדיוק ולהטיות בתפיסה בין-אישית של רגשות, מחשבות ורצונות בנוגע לקשר. בהתבסס על שאלונים אותם ממלאים הנבדקים מדי יום (עבור זוגות), או מדי פגישה (עבור פסיכותרפיה), המחקר בוחן מגוון של ביטויי קרבה ומרחק עליהם הם מדווחים, ומאפשר לגלות תנודות ביחסים בצמוד לזמן התרחשותם. הרחבת ההבנה בדבר ויסות קרבה/מרחק בקשרים קרובים עשויה להיטיב את הזיהוי של תהליכים הגורמים נזק לקשר, וכן לסייע בפיתוח התערבויות יעילות עבור תהליכים אלה על מנת ליצור דפוסי קשר בריאים יותר.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גל לצרוס

עדו לוין

עדו הוא סטודנט לתואר שלישי בפיזיקה ניסויית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו הוא בתחום של הפיזיקה של החומר הרך, ובפרט באופן בו הצורה והתכונות של גופים דקים נקבעים על ידי הגדילה שלהם (למשל, פרחים, מקרו-מולקולות, לב האדם). עדו מתמקד בהפעלת יריעות ג'ל על ידי גלים כימיים. ג'לים אלו משנים את צורתם בצורה נשלטת ומחזורית וכך יכולים לבצע פעולות מכאניות שונות (כמו שאיבה, שחייה) בצורה אוטונומית. אובייקטים אלו ישולבו בעתיד עם חומרים אחרים בכדי ליצור גופים מתוחכמים יותר עם טווח תכונות נרחב. עידו מקווה שהתובנות שיעלו ממחקרו יסייעו לבניית מכונות רכות (למשל, רובוטים נטולי שלד קשיח), וישמשו להבנה מעמיקה יותר של הדינמיקה והמאפיינים שלהן.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עדו לוין

שרון סדן לוי

שרון היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג ללקויות הלמידה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. מחקרה מתמקד בקשיי למידה בחשבון בקרב סטודנטים, הידועים בהשפעתם על חוויית הלימודים ועל חיי היום-יום. במסגרת המחקר שרון בוחנת לעומק היבט חדש, המתייחס למידת העקביות ויציבות התפקוד החשבוני. שרון בוחנת האם בנוסף לקשיים בהבנת כמויות ומספרים המאפיינים את המתקשים בחשבון, קיים גם קושי בגיוס משאבי קשב, המוביל לחוסר יעילות בביצוע מטלות חשבוניות פשוטות ולתנודתיות בתפקוד. באמצעות מחקר זה שרון מקווה להבין טוב יותר את המאפיינים של קשיי למידה בחשבון, ולסייע בפיתוח גישות התערבות לשיפור התפקוד החשבוני של אוכלוסייה זו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שרון סדן לוי

ד"ר אחמד מסארוה

ד"ר מסארוה השלים את לימודי הדוקטורט בכימיה בטכניון בנושא "הפעלה סלקטיבית של קשר פחמן – פחמן של תרכובות מתוחות בתיווך של מתכות מעבר" תחת הנחייתו של פרופ' אילן מארק. עבודתו נבחרה לאחרונה לפרס הבינלאומי IUPAC לכימאים צעירים. ד"ר מסארוה ביצע מחקר פוסט – דוקטורט באוניברסיטת-ברקלי בארה"ב והיום הוא מכהן כחבר סגל חדש בדרגת פרופסור משנה ומרצה בכיר במכון לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקריו מתמקדים בתחום כימיה אורגנית –סינתטית וכימיה של אורגנו-מתכות במיוחד של שיפעול קשרים חזקים. השילוב בין מדע ואומנות עומד בליבה של כוונות תוכנית המחקר. לכן חקירתם של תהליכי אקטיבציה של קשרים מראה על ייחודיות, חשיבות, וחדשנות רבה ובזה מעמידה את המחקר בחזית המחקרים בתחום כימיה אורגנית מודרנית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר אחמד מסארוה

מעיין נדבך

מעין היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. מחקרה מתמקד בפילוסופיה, בבלשנות ובתיאולוגיה ההודית, והוא עוסק במעמדו הייחודי של בְּהָרְטְריהָרי - מדקדק ופילוסוף הודי מן המאה החמישית לספירה, בקרב שושלת הוגים מקשמיר של המאה ה – 10 – 11. בתקופה זו הייתה קשמיר מרכז אינטלקטואלי רב השפעה, וחוברו בה חיבורים חדשניים רבים בתחומי הלשון, הספרות, הפואטיקה, התאולוגיה ועוד. בעבודתה בוחנת מעיין את האופן שבו פירשו הוגי השיוויזם הקשמירי (מסורות דתיות ופילוסופיות שלהן זיקה לאל שיווה) את רעיונותיו של בהרטריהרי, אשר הציע תורה פילוסופית ייחודית המשלבת בין דקדוק, פילוסופיה ודיון באלמנטים מטאפיסיים של השפה (סנסקריט). עבודתה של מעיין שואפת לשפוך אור חדש על האופן שבו עוצבו תורות אלו וכן על הגותו של בהרטריהרי עצמו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מעיין נדבך

ד"ר דני אורבך

ד"ר אורבך, היסטוריון צבאי, למד במשך עשר שנים בתל אביב, טוקיו וקיימברידג' מסצ'וסטס, וב-2015 קיבל את הדוקטורט שלו מאוניברסיטת הרווארד. כהיסטוריון ובלוגר פוליטי, הוא פרסם מספר רב של מאמרים על היסטוריה גרמנית, יפנית, סינית, ישראלית ומזרח תיכונית, עם התמחות מיוחדת בהתנגדות צבאית, אי ציות, מרידות והתנקשויות פוליטיות. שני ספריו האחרונים, מזימות הקשר נגד היטלר וקללה על הארץ - אי ציות בצבא היפני ושורשי מלחמת העולם השנייה, צפויים לראות אור בחודשים הקרובים באנגלית (הוצאות הוטון מיפלין ואוניברסיטת קורנל, בהתאמה), וכן בעברית ובאיטלקית. כיום, ד"ר אורבך עובד על היסטוריה משווה, ראשונה מסוגה, של הרפתקנים צבאיים במאה העשרים. ד"ר אורבך מכהן היום כמרצה בכיר במחלקה ללימודים אסייתיים באוניברסיטה העברית בירושלים.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר דני אורבך

נירית פילוסוף

נירית היא סטודנטית לתואר שלישי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה בוחן את הקשר שבין רפואה, ארכיטקטורה וזמן, תוך הכרה באתגר הקיים לתכנן בתי חולים אשר יתאימו לקצב הפיתוח המהיר של הרפואה והטכנולוגיה, ובמגבלות של הכלים הקיימים לחיזוי והערכת התכנון האדריכלי. במחקרה שואפת נירית לפתח שיטה להערכת התאמת אסטרטגיית התכנון לשינויים על ידי סימולציה של תרחישים עתידיים. מודל סימולציה ממוחשב המאפשר לבחון את התפקוד של המבנה במצבים משתנים יקדם אופטימיזציה של התכנון האדריכלי ויתמוך בתקשורת ובקבלת החלטות מושכלת על ידי האדריכלים, צוות התכנון ומנהלי בתי החולים במהלך תהליך התכנון ובזמן התפעול של בית החולים.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נירית פילוסוף

לוטם פינצ'ובר

לוטם הינה סטודנטית לתואר שלישי בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית בירושלים. במחקרה היא עוסקת בייצוגים של ירושלים במנזרי נשים בסקסוניה המדיאבלית כפי שבאים לידי ביטוי באמנות ובפולחן. הייצוגים הקיימים במגוון מדיה (ארכיטקטורה, פיסול, תבליטים, איור, טקסט ועוד), כוללים תיאורים של הקבר הקדוש של ישו, תחנות בדרך הייסורים ומקומות קדושים נוספים מעיר הקודש. בצפון גרמניה ייצוגים אלו היו נפוצים במיוחד במנזרי נשים ותפוצתם מעידה על חשיבותה של ירושלים בנוף הדתי המקומי. לוטם שואפת להציע סיבות למרכזיות האיקונוגרפיה הייחודית ולקשור את הופעתה לרקע הספציפי של נשים דתיות באזור ובתקופה.    (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

לוטם פינצ'ובר

ד"ר ולדימיר ריינהרץ

ד"ר ריינהרץ השלים את לימודי הדוקטורט במדעי המחשב באוניברסיטת מקגיל, קנדה. כיום הוא עמית מחקר במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. חומצות ריבונוקלאיות (רנ"א) הן נפוצות בטבע ומסוגלות לבצע מגוון רחב של פונקציות חיוניות. בכדי להשיג פונקציות אלה, הרנ"א מתקפל לתצורות מורכבות תלת ממדיות. ד"ר ריינהרץ מפתח מודלים מתמטיים על מנת להבין את הקשר בין רצף ומבנה, בכדי לחקור את מגוון הפונקציות של רנ"א ידועים, וכן להנדס רנ"א מלאכותיים עם יישומים חדשניים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר ולדימיר ריינהרץ

יובל רובינשטיין

יובל הוא סטודנט לתואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון ומחקרו עוסק בתכנון עירוני דינאמי ותכניות מתאר. באופן ספציפי יותר, מחקרו מציע מודל חדש לתכנון עירוני המבוסס על מאגרי נתונים עירוניים וטכנולוגיות מידע ותקשורת חדישות. כיום, לתכניות המִתאר העירוניות בעיות רבות כגון התבססות על מידע שאינו מעודכן מספיק או קושי בהתאמת התכנית למרחב העירוני המשתנה כל העת בשלב מימוש התכנית. בעיות אלו ואחרות מקשות על יישום מטרות התכנית ופוגמות בפיתוח העיר. בעזרת שילוב מערכות מידע עירוני רציף, בתכנית עיר, יובל מקווה ליצור מודל תכנוני דינאמי-אקטיבי המעדכן את תכנית העיר בהתאם לצרכים המשתנים. מודל זה יאפשר למתכננים ומקבלי החלטות לתכנן, לפתח ולנהל את העיר בהתאם לחזונם ותוך שמירה על רלוונטיות התכנית ומטרותיה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יובל רובינשטיין

ד"ר טליה שדה

ד"ר שדה מכהנת היום כחברת סגל במחלקה למוח וקוגניציה באוניברסיטת בן גוריון בנגב . היא חוזרה ארצה אחרי שלוש וחצי שנים של פוסט-דוקטורט בקנדה,  באוניברסיטת טורונטו ומרכז בייקרסט למדעי הבריאות. במעבדה שתקים, מתכננת ד"ר שדה תחקור  את הבסיס הנוירו-קוגניטיבי של זיכרון אפיזודי: היכולת האנושית לעשות מסע מנטלי בזמן ולחוות מחדש חוויות מהחיים. מחקרה מתמקדת על שאלות כגון: מדוע אנו שוכחים דברים שפעם זכרנו? האם ואיך מושפע הזיכרון מתהליכים מוחיים קודם ללמידה? כיצד מאורגן המידע הנשמר בזיכרון כך שנוכל לשלוף אותו באופן יעיל? למחקר זה יש השלכות חשובות לטיפול ושיקום של אנשים עם לקויות זיכרון כתוצאה מפגיעות מוחיות, דמנציה והזדקנות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר טליה שדה

ד"ר לאה זלצמן

ד"ר זלצמן השלימה את לימודי הדוקטורט בעבודה סוציאלית בבוסטון קולג' שבארה"ב ובימים אלה היא חוקרת במחלקה לעבודה סוציאלית במסגרת פוסט דוקטורט באוניברסיטה העברית. ד"ר זלצמן משרישה גישות מבוססות חוזקות ללימוד והבנה של התהליך ההסתגלות לאחר טראומה. היא לקחה חלק פעיל בשיתופי פעולה לאומיים ובינלאומיים עם מומחים מובילים בתחום טראומה נפשית. בעבודתה, היא מבקשת לתרגם את המחקר למדיניות בריאות הנפש ופרקטיקה קלינית במטרה לקדם רווחה, לבנות משפחות חזקות יותר, וקהילות מלוכדות שיכולות להתמודד עם אירועי טראומה המוניים.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר לאה זלצמן

בריגיטה שוורץ

בריגיטה היא סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לבלשנות באוניברסיטת בר-אילן. מחקרה עוסק בשמות עצם ספירים ובלתי ספירים בהונגרית. בשפות כמו אנגלית נעשה שימוש במספרים עם שמות עצם ספירים, למשל "three cats" (אך לא "three furnitures"). לעומת זאת, בשפות כגון סינית מנדרינית קיים שימוש במימדים, אשר יוצרים משמעות כמו "שלוש יחידות של חתול" (מבנה המקביל ל-"three pieces of furniture" באנגלית). בניגוד לשני סוגים אלה של מערכות ספירה, בהונגרית קיים שימוש בשתי הדרכים. שאלת המחקר המרכזית במחקרה של בריגיטה היא כיצד פועלת מערכת כלאיים זו, ומדוע היא קיימת בהונגרית. מטרתו של המחקר היא לשפוך אור על האופן שבו מיוצגות מערכות ספירה בדקדוק.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

בריגיטה שוורץ

ד"ר תמר סגל-פרץ

ד"ר סגל-פרץ היא חברת סגל חדשה במחלקה להנדסה כימית בטכניון. היא חוזרת לארץ לאחר פוסט דוקטורט בארה"ב במעבדה הלאומית ארגון ובאוניברסיטת שיקגו. תחומי העניין המחקריים של תמר עוסקים במבנים ננומטרים פונקציונליים מבוססי פולימרים, החל מתהליכי סידור עצמי של פולימרים וכלה באיפיון תלת-מימדי של מבנים אלו באמצעות טומוגרפיה במיקרוסקופ אלקטרוני. הסידור העצמי הספונטני של פולימרים יכול לשמש ליצירת מבנים בגדלים של 3 - 50 ננומטר אשר בעלי פוטנציאל רב בתהליכי ננו-פבריקציה ובתהליכי הפרדה, אך קשים לייצור באמצעות תהליכים קונבנציונליים. המחקר של ד"ר סגל-פרץ יעסוק בפיתוח הבנה מעמיקה, חומרים ותהליכים אשר יאפשרו את בנייתם של הדור הבא של התקנים אופטיים ומוליכים למחצה, כמו גם ממברנות מתקדמות לתהליכי טיהור וטיפול במים.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר תמר סגל-פרץ

יניב סלע

יניב הוא סטודנט לתואר שלישי בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בשינה, ובמנגנון הגורם לניתוק החושי מהסביבה החיצונית, במטרה להסביר מדוע איננו מודעים או מגיבים לגירויים חיצוניים בזמן שינה. יניב מנסה לגלות היכן במעלה השרשרת העצבית נקטעים האותות החושיים בזמן שינה טבעית, ומהם המנגנונים המוחיים המתווכים זאת. כמו כן, הוא מנסה לקדם את הבנתנו על תפקידה החשוב של השינה, שאף על פי שבאופייה היא התנהגות לא הישרדותית (אובדן יכולת התגובה לסביבה), היא שמורה מאוד בקרב כל היצורים החיים. הבנת מיקום הניתוק החושי וסיבותיו יוכלו לעזור באיפיון של לקויות נוירולוגיות-סנסוריות כמו הפרעות קשב או אינסומניה, לספק מימושים קליניים לפרוצדורת ההרדמה הכללית, ולשפוך אור על אחת מהשאלות הפתוחות העתיקות ביותר בביולוגיה: מה היא שינה, ומה מטרתה האבולוציונית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יניב סלע

עידו סיון סביליה

עידו הוא סטודנט לתואר שלישי בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו עוסק באופנים שבהם מתעצבת רגולציה ומדיניות ציבורית במרחב הסייבר כאשר שאלת המחקר המרכזית הינה כיצד ביטחון לאומי וחירויות הפרט משלימים ומנוגדים זה לזה בעידן הדיגיטלי. במסגרת המחקר משווה עידו בין שתי מערכות פוליטיות מרכזיות, ארצות הברית והאיחוד האירופי, ועוקב אחר התפתחות הרגולציה במדינות אלו דרך חקיקה, הקמת מוסדות, החלטות ממשלה, פסקות בית משפט, והנחיות מדיניות. בעוד שישנה ספרות תאורטית רבה על המתחים שבין ביטחון לפרטיות, מחקרו של עידו בוחן באופן אמפירי כיצד היחסים הללו מובנים על ידי המדינה בזירה הטכנולוגית. המחקר מתעתד לקדם את ההבנה של התפתחות הרגולציה ולשפוך אור על האופן בו מקודמים ערכים ועקרונות במרחב הדיגיטלי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עידו סיון סביליה

ד"ר עמית סיט

​ד"ר סיט הוא חבר סגל חדש בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב. הוא חוזר לארץ לאחר פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קולומביה שבארצות הברית ובמכון הטכנולוגי של קרלסרוהה (KIT) שבגרמניה. מחקרו מתמקד בחומרים חכמים הניתנים לתכנות ובמערכות התארגנות עצמית בטווחי הנאנו והמיקרו. המעבדה של ד"ר סיט תעסוק בפיתוח ומחקר של חומרים בהם ניתן לקודד מידע ולעבדו באופן כימי. בדומה לתוכניות מחשב, הקוד שיתוכנת במבנה הכימי של החומר יאפשר לאחר הרצתו, קבלת פלט מוגדר היטב כגון שינוי הצורה או התכונות הכימיות של החומר. חומרים אלו, המחקים מערכות ביולוגיות בטבע עתידים להוביל לתגליתם של עקרונות מדעיים חדשים, לשפוך אור על המנגנונים של תופעות דומות במערכות ביולוגיות וכן להוביל למגוון אפליקציות בתחומי הביו-רפואה והחומרים החכמים
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר עמית סיט

מרק שוסטרמן

מרק הוא סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה באוניברסיטת תל-אביב. מחקרו מתמקד בפתרון בעיות מתמטיות טהורות העוסקות בתכונות של מספרים ראשוניים, מבנים אלגבריים מופשטים, והסימטריות שלהם. מחקרו של מרק מוביל לתובנות על מבנים מתמטיים אבסטרקטיים כמו חבורות, שדות, ויריעות. חלק מהמחקר מתבצע בשיתוף פעולה עם סטודנטים לתואר בוגר ומוסמך, וכן עם תלמידי תיכון. התוצאות התיאורטיות מוצאות את שימושיהן במדעי המחשב, בתחומים כמו הצפנה וקידוד מידע.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מרק שוסטרמן

גל ויזל

גל היא סטודנטית לתואר שני בביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי שבאוניברסיטת תל אביב. מחקרה עוסק בדימויים המצולמים של תהליכי הקמתו ופעולתו של "בית העם" - מסגרת תרבותית וחברתית שפעלה בכל צורות היישוב בארץ ישראל בשאיפה ליצור כור היתוך של תרבות והשכלה לחברה הציונית המתהווה. בהתבסס על ניתוח תצלומים פרטיים ומוסדיים של בתי העם השונים בשנות הארבעים והחמישים של המאה הקודמת והשימושים שנעשו בהם, גל בוחנת את מערכת היחסים שהתהוותה בין האדריכלות של בית העם, הדימוי הצילומי או הגרפי שלו, והאופן בו הוא נחרת בזיכרון האישי והקולקטיבי. המטרה היא לזהות מגמות רוחב באמצעות הצילומים, ולהוכיח את חשיבותו של הדימוי האדריכלי בהטמעת רעיונות ומסרים ובהבניית זיכרון עבור הפרט, הקהילה והלאום. גל מקווה שהמחקר יניב ידע חדש בתחום המדיה החזותית כיוצרת וכמקבעת נרטיבים, בתקופה בה נבנו דפוסי התנהגות המלווים את החברה הישראלית עד ימינו אנו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גל ויזל

רן וקסלר

רן הוא סטודנט לתואר שלישי בחוג לכלכלה ובמרכז לחקר הרציונאליות על שם פדרמן באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרו עוסק בתהליכי קבלת החלטות בסיטואציות כלכליות אסטרטגיות, כלומר, בסיטואציות בהן שחקנים (יחידים וחברות) מבקשים למקסם את תועלתם הכלכלית, תוך שהם לוקחים בחשבון את התנהגות השחקנים המתחרים. מחקרו של רן הוא חלק מזרם חדש במחקר המיקרו-כלכלי במסגרתו נבחנים מצבים כלכליים קלאסיים (מדד מחירים, היצע וביקוש) אשר נבחנו בעבר תחת ההנחה שכל הצדדים האסטרטגיים אוחזים באינפורמציה מליאה אודות הסיטואציה, ומאותגרים כיום תחת הנחה חדשה שהאינפורמציה היא למעשה חסרה ולא מליאה. חשיבות מחקרו נעוצה בעבודה עם מודלים ניתוחיים מורכבים הצמודים יותר למציאות הכלכלית, וזאת ביחס למודלים ניתוחיים חלקיים שהיו נהוגים בעבר ואשר ייצגו את המציאות הכלכלית באופן חלקי בלבד  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רן וקסלר