2015-2016

 

דוד אדרעי

דוד הינו סטודנט לתואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
מחקרו בודק את המשמעיות התכנוניות, ההיסטוריות והחברתיות של השטח
הפרטי הפתוח )שפ"פ( בשכונת השיכון הטורי יד אליהו בת"א. מחקרו מדגים
כיצד השפ"פ בשכונות שיכון ממלא תפקיד ייחודי ושונה מזה של מקבילו
בבניין במרקם העירוני במרכז העיר תל אביב. מטרת המחקר הינה לבדוק
את השינוי התפישתי-תפקודי של השפ"פ לאורך זמן והצפת ערכים הקיימים
בהווה אשר ניתן לשלבם בתכנון העתידי ובכך לתרום לגוף הידע האקדמי
ולפרקטיקה במקצועית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דוד אדרעי

לנה ארבוב

לנה היא סטודנטית לתואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה
שואף לאפיין ולחשוף את הכוח של הייצוג הגרפי האדריכלי ככלי תכנוני,
המגבש תפיסה מרחבית. הייצוג האדריכלי הרווח מדגיש מרחב על פני
זמן. לנה חוקרת כיצד ניתן לבטא מרחב ביחס לממד הזמן דרך הקשרים
אינטרדיסציפלינריים. לנה מקווה לשלב בין פרקטיקה לאקדמיה ע"י הקמת
משרד המשלב בין מחקר וכתיבה תיאורטית ביקורתית, לבין יצירה מרחבית
המערערת תפיסות תכנוניות.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

לנה ארבוב

דון באטלר

דון השלים את לימודי הדוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה וארכיאולוגיה
באוניברסיטת קלגרי, קנדה ולאחרונה החל במחקר פוסט-דוקטורט
באוניברסיטת חיפה בתחום המיקרו-ארכיאולוגיה. מחקרו קשור בשימוש
בשיטת מיקרוסקופיית ראמאן לשם זיהוי סימנים לשימוש בדגים אשר עשויים
להימצא על-גבי כלי אבן פרהיסטוריים. דון מקווה כי מחקרו החלוצי יתרום
לפיתוח מתודולוגיה מיקרו-ארכיאולוגית חדשה ובכך יספק הצצה לתעשיות
דגים בקרב קהילות הציידים-לקטים בתקופות קדומות בישראל ובעולם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דון באטלר

מיכאל דנציגר

מיכאל הוא סטודנט לתואר שלישי בפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו
מרחיב את חקר הרשתות התלויות זו בזו וכן את חקר הרשתות הרב-שכבתיות.
מיכאל שואף ליצור תיאוריה של רשתות בעלות השפעה הדדית שתוביל
להבנה טובה יותר וגם ניבוי ותפעול יעילים יותר של מערכות מורכבות גדולות.
הבנה של היחסים הללו תשפר את המידול של מערכות אמיתיות כגון מערכות
חברתיות, אקולוגיות, ביוכימיות, פיזיולוגיות וטכנולוגיות, ותשפוך אור נוסף על
עולמנו המורכב.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מיכאל דנציגר

גבריאל שווקה

גבריאל הוא סטודנט לתואר שני בביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
שבאוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בפרויקטים להתחדשות אורבנית
בתל אביב-יפו, ותגובתם לשינויים אקראיים במרחב העירוני. גבריאל חוקר
את הנושא דרך תפיסת "הזכות לעיר" של הנרי לפבר, הרואה בהשתתפות
האזרחים בהליך תכנון ובניית עירם זכות מרכזית האמורה לייצר עיר המותאמת
לתושביה מחד, וחסינה להתדרדרות אורבנית מאידך. על ידי השוואת שיטות
ההתחדשות השונות שננקטו בפרויקטים מוקדמים, כשכונת מנשייה, לצד
אלה המאוחרים יותר, כשכונת כרם התימנים, גבריאל מקווה להסיק מסקנות
ברורות לגבי תאוריות תכנון ויישומן.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גבריאל שווקה

אלון דיאמנט

אלון הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הביולוגיה המערכתית והסינתטית
באוניברסיטת תל אביב. מחקרו מתמקד במודלים חישוביים ביו-פיזיקליים של
ביטוי גנים. בעבודתו, שואף אלון לענות על שאלות ביולוגיות יסודיות הקשורות
לארגון התלת-ממדי של גנים בגנומים, למנגנוני התרגום של רנ״א שליח
ולאבולוציה של גנים וחלבונים. הוא שואף לפתח מודלים חישוביים חדשים
שיעזרו להתמודד עם אתגרים הקיימים בתחום, כגון הבנת האבולוציה של
ארגון גנומים תלת-ממדי וקיפול של חלבונים במהלך התרגום. אלון מקווה
שמודלים אלו ישמשו בסופו של דבר בהליכים רפואיים הן מבחינת הבנה טובה
יותר של מחלות והן מבחינת פיתוחם של טיפולים רפואיים חדשים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלון דיאמנט

נתן גולדשטיין

נתן הוא סטודנט לתואר שלישי בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו עוסק
בתהליך עיצוב הציפיות תחת קשיחויות באינפורמציה, והשלכותיו על הניתוח
המקרו-כלכלי. באמצעות פיתוח גישות חדשות ושימוש בטכניקות מתקדמות
המאפשרות את זיהוי קיומן של קשיחויות אינפורמציה בציפיות המקרו-
כלכליות, נתן מקווה לתרום למחקר האחרון בנושא אשר קורא תיגר על הגישה
השלטת בספרות המקרו-כלכלית. כמו כן, הוא מבקש להרחיב את התיאוריה
החדשה למקרה של משק פתוח, כדוגמת הכלכלה הישראלית. בעשותו כן,
נתן מקווה לפתח המלצות רלוונטיות וישימות למדיניות הכלכלית המקומית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נתן גולדשטיין

רותי קפלן

רותי היא סטודנטית לתואר שני בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון.
מחקרה עוסק בעיר לודז' שבפולין, כמקרה ייחודי של עיר תעשייתית,
שהתפתחה תחת גורמים כלכליים, ממשלתיים וחברתיים שונים ביחס לערים
תעשייתיות אחרות העומדות במרכז המחקר, במזרח אירופה במאה ה 19- .
רותי מקווה להוסיף פנים נוספים וחדשים למחקר הקיים, בניהם המתח שבין
תכנון עירוני וחיי היום יום של תושבי העיר וכן תרומת היהודים לעיור ולתיעוש
של העיר לודז'.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רותי קפלן

תום דביר

תום הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הפיסיקה באוניברסיטה העברית
בירושלים. תום מבצע מחקר ניסיוני העוסק בהזרקת ספין למבודדים
טופולוגיים כאשר מטרת המחקר הינה לנצל את התכונות הייחודיות למצבי
השפה במבודדים טופולוגיים, לטובת ייצור זרמי ספין, הן בנוכחות מוליכי
על והן בנוכחות גרפין. תום מקווה כי מחקרו יאפשר פלטפורמה חדשה
לספינטרוניקה, וכן ייצור דור חדש של רכיבים אלקטרוניים בעלי קצב עיבוד
מידע מהיר יותר וצריכת חשמל נמוכה יותר.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

תום דביר

פאול גרינהם

פאול השלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טורונטו וכעת ממשיך את
מחקרו כפוסט-דוקטור במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
ע"ש כהן באוניברסיטת תל-אביב. במחקרו, פאול בוחן את השימוש שעשה
אייזק ניוטון בטקסטים ועקרונות פרשניים )במיוחד אלה ממסורות יהודיות
וערביות(. כתבים אלה של ניוטון בנושא נבואה תנכית מתועדים באוסף
"יהודה" הנמצאים בספריה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים. פול
מקווה שמחקרו יתרום לדיונים הנוגעים למיקום של הפרשנות המקראית
בפיתוח המתודה המדעית, ובזאת למלא תפקיד חשוב בדיונים הרחבים יותר
לגבי הקשר בין מדע לדת.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

פאול גרינהם

ג'יימי לוין

ג'יימי השלים את לימודי הדוקטורט שלו במחלקה למדעי המדינה
באוניברסיטת טורונטו שבקנדה. בימים אלו הוא שוקד על מחקרו בתחום
היחסים הבינלאומיים, במסגרת השתלמות הפוסט דוקטורט באוניברסיטה
העברית בירושלים. מחקרו מתמקד בתפקיד אותו ממלא הצד השלישי
בפתירת בעיות של מחויבות ואמון בסכסוכים פנימיים. ג'יימי משתמש בסכסוך
הישראלי –פלסטיני ובפרט בהסכמי אוסלו כמקרה בוחן בהיבט של יכולתו
של צד שלישי להצליח במאמצי התיווך ותפיסת הצדדים את אותו הגורם
כמתווך הוגן. מחקרו של ג'יימי הינו בעל חשיבות רבה להליך השלום הישראלי
פלסטיני, אך גם להתערבויות צד שלישי בסכסוכים אחרים ברחבי העולם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ג'יימי לוין

בועז המאירי

בועז הינו סטודנט לתואר שלישי בתחום הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל
אביב. המחקר שלו מתמקד בסכסוכים בין קבוצות, חסמים סוציו-פסיכולוגיים
לקידום שלום, והדרכים שבהן ניתן לשנות עמדות משמרות סכסוך על מנת
לסיים את הסכסוכים האלו ככל שניתן בדרכי שלום. בועז מפתח התערבויות
פסיכולוגיות אשר מבוססות על פרדיגמת "החשיבה הפרדוקסלית", ובכך
מבקש לתרום לידע הקיים אודות שינוי עמדות ושכנוע. הוא מקווה שמחקרו
יוביל לפיתוחי התערבויות חדשות, אותן יהיה ניתן ליישם במקרים של סכסוכים
בלתי נשלטים, כדוגמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

בועז המאירי

צפורה מנקובסקי-ארנולד

ציפורה השלימה את הכשרתה כפסיכולוגית קלינית באוניברסיטת מק'גיל
וכן במעבדת המחקר של פרופ' מייקל סוליבן )מעבדה העוסקת בהבנת
הגורמים המובילים להתאוששות בעייתית בעקבות פציעת שרירים ושלד(. כיום
במסגרת השתלמות פוסט דוקטורט, ציפורה מובילה מחקר המשותף לטכניון
ולאוניברסיטת חיפה, אשר בוחן האם ניתן לאפיין גורם פוטנציאלי חדש
באמצעות בדיקה תחושתית כמותית. ציפורה מאמינה כי הממצאים ממחקרה
יעזרו לזהות את אותם אנשים שיש להם סיכוי גבוה לפתח כאב כרוני ונכות,
ויסלול דרך לפיתוח דרכים חדשניות שישפרו ויקצרו את מסלול ההתאוששות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

צפורה מנקובסקי-ארנולד

אורי כץ

אורי כץ הוא חבר סגל חדש במחלקה לפיזיקה יישומית באוניברסיטה העברית
בירושלים. אורי חוזר לארץ לאחר שלוש שנים של פוסט-דוקטורט במכון
לנג'וון ומעבדת קסטלר-ברוסל בפריז. המחקר של אורי נמצא בתווך שבין
פיזיקה להנדסה, ומתמקד בפיתוח שיטות דימות אופטיות, מתקדמות הפורצות
את מגבלות השיטות הקיימות. במוקד המחקר של אורי נמצא האתגר של
התגברות על פיזור אור בדוגמאות מורכבות כדוגמת רקמות ביולוגיות, תהליך
שמגביל את עומק החדירה של כל שיטות המיקרוסקופיה המובילות כיום.
גישתו הבינתחומית של אורי לפתרון הבעיה משלבת שיטות שליטה וחישה
אופטיות ואקוסטיות, עם עיבוד מידע דיגיטלי. גישה המאפשרת חילוץ מידע
מתוך אור מפוזר, שבפרדיגמה הנוכחית ובשיטות הקיימות, איננו ניתן לניצול.
לשיטות מתקדמות אלו פוטנציאל גדול לשיפור יכולות המחקר של דוגמאות
מורכבות בביו-רפואה ובתעשייה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורי כץ

טלי רוזנפלד

טלי היא סטודנטית לתואר שלישי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון. מחקרה
עוסק בממשק שבין מיקרוזרימה ואבחון רפואי. היא משלבת עבודה אנליטית
וניסיונית לשם פיתוח מודלים חדשים ושיטות לאלקטרו-קינטיקה )תנועה
של נוזלים ומולקולות בתגובה לשדות חשמליים( בתווך נקבובי. שיטות אלו
מאפשרות העלאת ריכוזים משמעותית וכן האצת קצבי ראקציות, ומשמשות
כבסיס להתקנים דיאגנוסטיים זולים, מהירים ורגישים. טלי מקווה שמחקרה
יוביל להנגשת אמצעי אבחון רפואי מתקדמים לאזורים כפריים דלי אמצעים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

טלי רוזנפלד

רינה רוזנצויג

רינה היא חברת סגל חדשה במכון וייצמן במחלקה לביולוגיה מבנית. היא
מגיעה למכון לאחר פוסט דוקטורט באוניברסיטת טורונטו. המחקר של
רינה משלב שיטות תהודה מגנטית גרעינית )תמ"ג( מתקדמות עם ביוכימיה
קלאסית, בכדי להשיג הבנה של מנגנון הפירוק של צברי חלבונים הנוצרים
בגוף כתוצאה מקיפול שגוי, ברמה המולקולרית. הבנה של מנגנון זה נחוצה
לפיתוח טיפולים חדשניים אשר יוכלו בעתיד להאט ואף למנוע מחלות כגון
אלצהיימר, פרקינסון, הנטינגטון ו- ALS . במעבדה שלה, מתכננת רינה לעודד
את משתלמיה לאמץ גישה רב תחומית ומרובת שיתופי פעולה, וכן לפתור
בעיות באמצעות שילוב של חשיבה יצירתית וגישה מתודית ושקולה. רינה
מצפה להקדיש את השנים הבאות לפיענוח המנגנונים המאפשרים לתאים
להתגבר על התופעות ההרסניות הנובעות מיצירת צברי חלבונים, ובאמצעות
כך - להשיג הבנה עמוקה יותר של המולקולות הביולוגיות אשר משחקות
תפקיד חיוני בבריאות האדם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רינה רוזנצויג

אורן רם

אורן הוא חבר סגל חדש במכון סילברמן למדעי החיים באוניברסיטה העברית
בירושלים. הוא מגיע למכון מיד עם תום פרק הפוסט-דוקטורט בחייו האקדמיים
אשר נערך במשולב עם בית הספר לרפואה של הרווארד ומכון המחקר "ברוד",
המסונף למכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) MIT (. תחומי העניין המחקריים של
אורן משלבים ביולוגיה מולקולרית, אפיגנומיקה, מיקרופלואידיקה וביולוגיה
חישובית. במהלך התמחותו בארה"ב הוא פיתח שיטות חדשות למדידות
אפיגנומיות שבאמצעותן חקר את מורכבות הרגולציה המאפשרת לתא הבודד
להוציא תכנית פעולה מסוימת מן הכוח אל הפועל. גולת הכותרת של מחקריו
בבוסטון הינה, ללא ספק, פיתוחה של שיטה טכנולוגית חדשה, המאפשרת
מדידת כרומטין ברמת התא הבודד. שיטה זו צופנת בחובה אפשרויות עתידיות
להבנה מעמיקה מזו הקיימת היום של תהליכים סרטניים, בתקווה שבהמשך
היא אף תוביל לפיתוחן של תרופות הולמות. אורן מתכוון להשתמש בטכנולוגיה
חדשה זו כדי לנסות לאתר תשובות אפשריות לשאלות הקשורות בתהליכי
רגולציה של כרומטין והתמיינות של תאים. לשאלות אלה ולתשובות שימצאו
להן, עשוי להיות קשר ישיר לפיצוח הבנתן של מספר משמעותי של מחלות,
הנגרמות ממוטציות נקודתיות, אשר פוגעות בתהליך הרגולציה האפיגנטי.
כחבר סגל, אורן מקווה להביא גישה בין תחומית להוראה, ולגשר בין עבודה
ניסויית במעבדה לבין ניתוח מידע חישובי, ובכך להכיר למדעני העתיד כלים
יעילים לביצוע חישובים משולבים, בתקווה שאלה יקלו את ההתמודדות עם
ההתפתחויות בחקר תחומי הביולוגיה השונים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורן רם

וויסאם סידאוי

וויסאם היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום החינוך המדעי והסביבתי
באוניברסיטת בן גוריון. מחקרה מתמקד ביישומה של למידה מבוססת מקום
בנחל חברון ובסביבתו, בקרב תלמידי בית ספר יסודי בחברה הבדואית.
המחקר בוחן כיצד השימוש בשיטת למידה מבוססת מקום בסביבת נחל
חברון משפיע עליהם במגוון תחומים כגון יצירתה ושימורה של זיקה לטבע,
יצירתה ושימורה של זיקה לזהות המקום ופיתוחן של מיומנויות של תצפית.
בנוסף, עוסק המחקר בהשפעות מאפייניהם התרבותיים של התלמידים, הן
על תוצרי הלמידה בהיבטים הרגשי והקוגניטיבי והן על עמדותיהם ועל הכוונת
התנהגותם. וויסאם מאמינה כי למידה מבוססת מקום מהווה את התשתית
החינוכית לפיתוח סביבתי בר קיימא, תשתית שמטרתה ליצור ולפתח זיקה
למקום ובתוך כך גם לעורר עניין, מודעות ואכפתיות כלפי הטבע והסביבה.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

וויסאם סידאוי

ליטל סבר

ליטל השלימה את לימודי הדוקטורט בביולוגיה באוניברסיטת ווטרלו שבקנדה,
וכעת ממשיכה את לימודי הפוסט דוקטורט במכון וויצמן למדע, במחלקה
לאימונולוגיה.מחקרה מתמקד במסלולים תאיים שמובילים להתפתחות,
הישרדות ולתפקוד של תאי B המפרישים נוגדנים. דרך הבנה של המנגנונים
המולקולריים שמבקרים את התהליכים הללו, ליטל מקווה למצוא דרכי אבחון
ומטרות תירפויטיות חדשות למיאלומה נפוצה וכן למחלות אוטואימוניות.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ליטל סבר

ד"ר זיו שולמן

זיו הצטרף באחרונה למחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן בתפקיד חוקר בכיר,
זאת לאחר שסיים השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטת רוקפלר בניו יורק.
הקבוצה של זיו במכון ויצמן חוקרת את התאים המרכיבים את מערכת החיסון
ואת מנגנוני הבקרה המולקולרית שלהם. מחקרו מתמקד בתהליך יצירת
נוגדנים בתגובה לחיסון או לפלישת פתוגן. נוגדנים אפקטיביים נוצרים על
ידי שינוי המטען הגנטי שלהם בעזרת החדרת מוטציות ועל ידי סלקציה של
הוריינטים בעלי האפיניות הגבוהה ביותר כנגד הפאתוגן. ד"ר שולמן וקבוצתו
משתמשים בשיטת מיקרוסקופיה מיוחדת המאפשרת הסתכלות לתוך בלוטות
הלימפה ומערכת העיכול של עכברים חיים, וצילום ישיר של התאים המייצרים
את הנוגדנים בסביבתם הטבעית לאחר פלישת פאתוגן או חיסון. הקבוצה
חוקרת את האינטראקציה והתקשורת עם תאים רגולטורים הבוחרים את
הנוגדנים הטובים ביותר, שינויים מולקולריים וסיגנלים תוך תאיים הדרושים
לחלוקה והתמיינות. אחת המטרות ארוכות הטווח של ד"ר שולמן וקבוצתו היא
להשתמש בידע החדש המתגלה במחקריו כדי לפתח ולגלות נוגדנים כנגד
תאים סרטניים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר זיו שולמן

מתן שורק

מתן הוא סטודנט לתואר שלישי במדעי המוח באוניברסיטה העברית. מחקרו
עוסק בשונות בביטוי גנים ובהשלכותיה על מחלות נוירודגנרטיביות. באמצעות
מערכות מודל של מחלת הנטינגטון בתאים אנושיים ותוך שימוש בשיטות
מחקר חדשניות, מתן מנסה לפתח נקודת מבט והבנה חדשה של התהליכים
הביולוגיים המעורבים במחלות נוירודגנרטיביות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מתן שורק

אלכסנדר שפיגלמן

אלכסנדר הוא סטודנט לתואר בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. תחום
המחקר שלו הוא תאוריה של חישוב מבוזר בו הוא מתרכז בעיקר במודלים
א-סינכרוניים של זיכרון משותף והעברת הודעות בהן המקביליות היא
אינסופית. אלכסנדר מקווה לשפוך אור על ההבדל הדק שבין המודלים ולפתח
אלגוריתמים חדשנים ויעילים לשיפור מערכות מבוזרות בעתיד.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלכסנדר שפיגלמן

ויג'אייאן סונדראראג'

ויג'אייאן השלים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת לייקהד שבקנדה.
כיום הוא עוסק במחקר במסגרת פוסט-דוקטורט במחלקה למדעי החיים
שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מחקרו של ויג'אייאן עוסק בשאלות אקולוגיות
ואבולוציוניות לגבי האינטראקציה שבין טורף לנטרף בסביבות אחידות. תוך
יישום של תורת המשחקים על הדינמיקה שביניהם, מנסה ויג'אייאן לבחון
מודלים תיאורטיים שיכולים לחזות אסטרטגיות התנהגותיות בין השניים,
בתנאים שונים, ובכך להוסיף מידע חשוב לתחום האקולוגיה ההתנהגותית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ויג'אייאן סונדראראג'