2015-2016

 

דוד אדרעי

דוד הינו סטודנט לתואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.
מחקרו בודק את המשמעיות התכנוניות, ההיסטוריות והחברתיות של השטח
הפרטי הפתוח )שפ"פ( בשכונת השיכון הטורי יד אליהו בת"א. מחקרו מדגים
כיצד השפ"פ בשכונות שיכון ממלא תפקיד ייחודי ושונה מזה של מקבילו
בבניין במרקם העירוני במרכז העיר תל אביב. מטרת המחקר הינה לבדוק
את השינוי התפישתי-תפקודי של השפ"פ לאורך זמן והצפת ערכים הקיימים
בהווה אשר ניתן לשלבם בתכנון העתידי ובכך לתרום לגוף הידע האקדמי
ולפרקטיקה במקצועית.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דוד אדרעי

לנה ארבוב

לנה היא סטודנטית לתואר שני בארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה
שואף לאפיין ולחשוף את הכוח של הייצוג הגרפי האדריכלי ככלי תכנוני,
המגבש תפיסה מרחבית. הייצוג האדריכלי הרווח מדגיש מרחב על פני
זמן. לנה חוקרת כיצד ניתן לבטא מרחב ביחס לממד הזמן דרך הקשרים
אינטרדיסציפלינריים. לנה מקווה לשלב בין פרקטיקה לאקדמיה ע"י הקמת
משרד המשלב בין מחקר וכתיבה תיאורטית ביקורתית, לבין יצירה מרחבית
המערערת תפיסות תכנוניות.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

לנה ארבוב

דון באטלר

דון השלים את לימודי הדוקטורט במחלקה לאנתרופולוגיה וארכיאולוגיה
באוניברסיטת קלגרי, קנדה ולאחרונה החל במחקר פוסט-דוקטורט
באוניברסיטת חיפה בתחום המיקרו-ארכיאולוגיה. מחקרו קשור בשימוש
בשיטת מיקרוסקופיית ראמאן לשם זיהוי סימנים לשימוש בדגים אשר עשויים
להימצא על-גבי כלי אבן פרהיסטוריים. דון מקווה כי מחקרו החלוצי יתרום
לפיתוח מתודולוגיה מיקרו-ארכיאולוגית חדשה ובכך יספק הצצה לתעשיות
דגים בקרב קהילות הציידים-לקטים בתקופות קדומות בישראל ובעולם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דון באטלר

מיכאל דנציגר

מיכאל הוא סטודנט לתואר שלישי בפיסיקה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו
מרחיב את חקר הרשתות התלויות זו בזו וכן את חקר הרשתות הרב-שכבתיות.
מיכאל שואף ליצור תיאוריה של רשתות בעלות השפעה הדדית שתוביל
להבנה טובה יותר וגם ניבוי ותפעול יעילים יותר של מערכות מורכבות גדולות.
הבנה של היחסים הללו תשפר את המידול של מערכות אמיתיות כגון מערכות
חברתיות, אקולוגיות, ביוכימיות, פיזיולוגיות וטכנולוגיות, ותשפוך אור נוסף על
עולמנו המורכב.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מיכאל דנציגר

גבריאל שווקה

גבריאל הוא סטודנט לתואר שני בביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי
שבאוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בפרויקטים להתחדשות אורבנית
בתל אביב-יפו, ותגובתם לשינויים אקראיים במרחב העירוני. גבריאל חוקר
את הנושא דרך תפיסת "הזכות לעיר" של הנרי לפבר, הרואה בהשתתפות
האזרחים בהליך תכנון ובניית עירם זכות מרכזית האמורה לייצר עיר המותאמת
לתושביה מחד, וחסינה להתדרדרות אורבנית מאידך. על ידי השוואת שיטות
ההתחדשות השונות שננקטו בפרויקטים מוקדמים, כשכונת מנשייה, לצד
אלה המאוחרים יותר, כשכונת כרם התימנים, גבריאל מקווה להסיק מסקנות
ברורות לגבי תאוריות תכנון ויישומן.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גבריאל שווקה

נתן גולדשטיין

נתן הוא סטודנט לתואר שלישי בכלכלה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרו עוסק
בתהליך עיצוב הציפיות תחת קשיחויות באינפורמציה, והשלכותיו על הניתוח
המקרו-כלכלי. באמצעות פיתוח גישות חדשות ושימוש בטכניקות מתקדמות
המאפשרות את זיהוי קיומן של קשיחויות אינפורמציה בציפיות המקרו-
כלכליות, נתן מקווה לתרום למחקר האחרון בנושא אשר קורא תיגר על הגישה
השלטת בספרות המקרו-כלכלית. כמו כן, הוא מבקש להרחיב את התיאוריה
החדשה למקרה של משק פתוח, כדוגמת הכלכלה הישראלית. בעשותו כן,
נתן מקווה לפתח המלצות רלוונטיות וישימות למדיניות הכלכלית המקומית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נתן גולדשטיין

רותי קפלן

רותי היא סטודנטית לתואר שני בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון.
מחקרה עוסק בעיר לודז' שבפולין, כמקרה ייחודי של עיר תעשייתית,
שהתפתחה תחת גורמים כלכליים, ממשלתיים וחברתיים שונים ביחס לערים
תעשייתיות אחרות העומדות במרכז המחקר, במזרח אירופה במאה ה 19- .
רותי מקווה להוסיף פנים נוספים וחדשים למחקר הקיים, בניהם המתח שבין
תכנון עירוני וחיי היום יום של תושבי העיר וכן תרומת היהודים לעיור ולתיעוש
של העיר לודז'.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רותי קפלן

פאול גרינהם

פאול השלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טורונטו וכעת ממשיך את
מחקרו כפוסט-דוקטור במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
ע"ש כהן באוניברסיטת תל-אביב. במחקרו, פאול בוחן את השימוש שעשה
אייזק ניוטון בטקסטים ועקרונות פרשניים )במיוחד אלה ממסורות יהודיות
וערביות(. כתבים אלה של ניוטון בנושא נבואה תנכית מתועדים באוסף
"יהודה" הנמצאים בספריה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים. פול
מקווה שמחקרו יתרום לדיונים הנוגעים למיקום של הפרשנות המקראית
בפיתוח המתודה המדעית, ובזאת למלא תפקיד חשוב בדיונים הרחבים יותר
לגבי הקשר בין מדע לדת.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

פאול גרינהם

ג'יימי לוין

ג'יימי השלים את לימודי הדוקטורט שלו במחלקה למדעי המדינה
באוניברסיטת טורונטו שבקנדה. בימים אלו הוא שוקד על מחקרו בתחום
היחסים הבינלאומיים, במסגרת השתלמות הפוסט דוקטורט באוניברסיטה
העברית בירושלים. מחקרו מתמקד בתפקיד אותו ממלא הצד השלישי
בפתירת בעיות של מחויבות ואמון בסכסוכים פנימיים. ג'יימי משתמש בסכסוך
הישראלי –פלסטיני ובפרט בהסכמי אוסלו כמקרה בוחן בהיבט של יכולתו
של צד שלישי להצליח במאמצי התיווך ותפיסת הצדדים את אותו הגורם
כמתווך הוגן. מחקרו של ג'יימי הינו בעל חשיבות רבה להליך השלום הישראלי
פלסטיני, אך גם להתערבויות צד שלישי בסכסוכים אחרים ברחבי העולם.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ג'יימי לוין

צפורה מנקובסקי-ארנולד

ציפורה השלימה את הכשרתה כפסיכולוגית קלינית באוניברסיטת מק'גיל
וכן במעבדת המחקר של פרופ' מייקל סוליבן )מעבדה העוסקת בהבנת
הגורמים המובילים להתאוששות בעייתית בעקבות פציעת שרירים ושלד(. כיום
במסגרת השתלמות פוסט דוקטורט, ציפורה מובילה מחקר המשותף לטכניון
ולאוניברסיטת חיפה, אשר בוחן האם ניתן לאפיין גורם פוטנציאלי חדש
באמצעות בדיקה תחושתית כמותית. ציפורה מאמינה כי הממצאים ממחקרה
יעזרו לזהות את אותם אנשים שיש להם סיכוי גבוה לפתח כאב כרוני ונכות,
ויסלול דרך לפיתוח דרכים חדשניות שישפרו ויקצרו את מסלול ההתאוששות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

צפורה מנקובסקי-ארנולד

ליטל סבר

ליטל השלימה את לימודי הדוקטורט בביולוגיה באוניברסיטת ווטרלו שבקנדה,
וכעת ממשיכה את לימודי הפוסט דוקטורט במכון וויצמן למדע, במחלקה
לאימונולוגיה.מחקרה מתמקד במסלולים תאיים שמובילים להתפתחות,
הישרדות ולתפקוד של תאי B המפרישים נוגדנים. דרך הבנה של המנגנונים
המולקולריים שמבקרים את התהליכים הללו, ליטל מקווה למצוא דרכי אבחון
ומטרות תירפויטיות חדשות למיאלומה נפוצה וכן למחלות אוטואימוניות.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ליטל סבר