עמיתי עזריאלי 2017-2018

 

אלירן ארזי

אלירן ארזי הוא סטודנט לתואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אלירן עורך מחקר שדה ממושך בקרב בני הקבוצה הילידית קביארי שבאמזונס הקולומביאני. מוקד מחקרו הוא תפיסות הכבוד בקבוצה, כלומר, היחס שבין הערכה חברתית חיובית ושלילית של חברי הקבוצה לבין השגה ושימור של כוח ובניית היררכיה בקרבם. יחס זה מעניין במיוחד מכיוון שמערכת אמונותיהם של חברי הקבוצה, ערכיהם, מנהגיהם ואופני פעולתם מעידים על העדר הבחנה בין טבע ותרבות, הבחנה אשר עליה מבוססים אופני ידיעה ופעולה רבים בעולם המערבי. המחקר כולל תצפיות במשך למעלה משנה בשלושת הכפרים של בני הקביארי, לימוד שפתם, השתתפות במטלותיהם היומיות, בטקסיהם, במסגרותיהם הפוליטיות ובפעילויות הפנאי שלהם. בנוסף, אלירן עורך ראיונות עם בני הקבוצה ומתעד את המיתולוגיה הענפה שלהם. מעבר לתרומה לאנתרופולוגיה אזורית, אנתרופולוגיה פוליטית ואנתרופולוגיה של אתיקה ומוסר, המחקר שואף לפרוץ דרך למחקר השוואתי בנוגע לתפיסות הכבוד בחברות שמגדירות באופן שונה את הגבול בין טבע לתרבות, אם בכלל מתקיים בהן גבול שכזה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אלירן ארזי

גיא אוסטרן

גיא אוסטרן הוא סטודנט לתואר שלישי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרו עוסק ברציונליזציה של גיאומטריה אדריכלית לצורך תהליכי ייצור דיגיטליים תוך שילוב של ידע ממדעי המחשב ואדריכלות. המחקר מתמקד בפיתוח דרכים להעריך ולשפר את תהליך התכנון של תבניות לאלמנטים מבטון. גיא מציע כלים חישוביים לניתוח ואופטימיזציה של עיצוב בתהליכי ייצור מונחי מחשב כמו כרסום, חיתוך בחוט להט או הדפסה. בנוסף, הוא מחפש טכניקות ייצור חדשות לתבניות יציקת בטון שיתאימו יותר לצרכי התעשייה האדריכלית. על ידי העלאת המודעות למגבלות הייצור בתהליך העיצוב האדריכלי, מקווה גיא לשפר את תהליכי התכנון של אדריכלים ולהתאים את רעיונותיהם לעולם המתפתח של ייצור דיגיטלי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גיא אוסטרן

רן איתן אבוטבול

רן איתן אבוטבול הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה להנדסת חומרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. במחקרו הוא מתחקה אחר תכונות של ננו-חומרים המשתייכים למשפחת המוליכים למחצה (כמו צורן), ובפרט בחקר משפחת חומרים חדשה אשר התגלתה לאחרונה במעבדתו. מחקרו נועד לפתח שיטות להכנת חומרים חדשים אלה ואפיון תכונותיהם. רן משתמש בעיקר בשיטות מתקדמות של מיקרוסקופיה וקריסטלוגרפיה המאפשרות ללמוד על המבנה הגבישי והמורפולוגיה של חומרים אלה בקנה מידה ננומטרי. בדרך זו הוא שואף לאתר חומרים העשויים לתרום לשימוש אפקטיבי באנרגיה המתחדשת.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

רן איתן אבוטבול

עידית בן אור

עידית בן אור היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים וחברה בקבוצת המחקר "חומרים לשינוי" ב"מנדל סכוליון" –  מרכז למחקר רב-תחומי במדעי הרוח והיהדות. מחקרה מתמקד בכסף באנגליה בעת החדשה המוקדמת, תקופה שבה חלק ניכר מהפעילות הכלכלית היתה מקומית, וחיי היומיום התבססו על כסף שהוטבע והודפס על ידי גורמים מקומיים, בנוסף לכסף המלוכני. המחקר מתמקד באופן בו תפסו השלטונות והציבור את הכסף המקומי, את מקורות הסמכות שלו, ערכו, ושימושיו השונים, כמו גם במשמעויות התרבותיות והחברתיות של התופעה. המחקר משלב היבטים של תיאוריה ופרקטיקה כלכלית, תולדות חיי היומיום ותרבות חומרית, ועולות ממנו שאלות על הקשר בין חפץ שנמצא בכל כיס לבין סוגיות הנוגעות לתהליכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עידית בן אור

יונתן שמלא

יונתן שמלא הוא סטודנט לתואר שלישי בתחום הביולוגיה הסינתטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרו מתמקד בביולוגיה המולקולרית של חיידקים, ובפרט בקוד הגנטי של מספר חיידקי מודל המכתיב את תהליכי הבנייה והבקרה של חלבונים. שאלת המחקר העיקרית היא כיצד משפיע ההקשר הגנטי בין ה"מילים" וה"משפטים" המקודדים בשפת ה-DNA על מובנם. כלומר, כיצד אותה מילה יכולה למלא פונקציה תאית שונה בהתאם להקשר הגנומי. מחקרו של יונתן שואף לפתור שאלות פתוחות בהבנת הקוד הגנטי של חיידקים ובכך לתרום לגוף הידע אודותיו, כמו גם לפתח כלים גנטיים יישומיים חדשים לשיפור תהליכי ייצור והנדסת חלבונים אשר חיוניים לתעשיות הביוטכנולוגיה והתרופות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יונתן שמלא

עדי דורון

עדי דורון היא סטודנטית לתואר שלישי במרכז למדעי המוח ELSC באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה עוסק באופן בו מקודדים במוח ייצוגים מורכבים של הסביבה. היא חוקרת כיצד גורמים לא-מרחביים פנימיים, כמו מטרות ופרסים בעלי ערכים שונים, משולבים עם מאפיינים חיצוניים של הסביבה ויוצרים יחד ייצוג מנטלי של העצמי במרחב. עדי בוחנת הבדלים בפעילות  מוחית הנובעת מציפיות שונות בנוגע לסביבה נתונה. לצורך כך, היא משתמשת בטכניקות דימות מתקדמות בשילוב עם מערכת מציאות מדומה המאפשרות לבחון פעילות של תאים מסוגים שונים במוח בזמן התנהגות מוכוונת מטרה.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עדי דורון

יפעת גביש

יפעת גביש היא תלמידת דוקטורט בחוג לייעוץ והתפתחות האדם בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. יפעת חוקרת התנהגות פרו-חברתית של מתבגרים ומבוגרים. המחקר בוחן מנגנונים שיכולים להסביר את היחסים בין ערכים והתנהגות, היחסים בין שינוי ערכים והתנהגות ואת תפקידם של תהליכים קוגניטיביים ביחסים אלה. יפעת מציעה מסגרת אמפירית כוללת לבחינת התפקיד של קשב ופרשנות בקשר בין ערכים והתנהגות פרו-חברתית לאחר התערבות. ההתערבות מיועדת לקדם את ערכי האדיבות באמצעות רפלקציה עצמית וחשיבה יצירתית. היות והתנהגות פרו-חברתית היא הבסיס לחברה בריאה ומקדמת רווחה, החזון של יפעת הוא לבנות תשתית להתערבות חינוכית רחבה לקידום התנהגות זו.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יפעת גביש

יובל גבעון

יובל גבעון הוא סטודנט לתואר שלישי בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק בדיאלוג בין סין ואירופה בראשית העת החדשה, ובמיוחד במעבר הידע בין שתי התרבויות בתקופת חילופי השושלות מינג-צ'ינג באמצע המאה ה-17. אף שחילופי השושלות מתוארים לרוב כאירוע סיני מקומי בעיקרו, יובל מדגיש את מקומם בהיסטוריה הגלובלית, ובפרט את השפעתם על עיצוב קטגוריות ידע חדשות ופריצת ערוצי תקשורת חדשים בין סין לאירופה. מחקרו מתמקד במיסיון הישועי שפעל בסין ושימש באותה עת צינור תקשורת כמעט בלעדי בינה לאירופה. בעזרת ניתוח מקורות ישועיים בסינית ובשפות אירופיות, שופך יובל אור על נדידת ידע בין תרבויות במה שמכונה לעתים "העידן הגלובלי הראשון".  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יובל גבעון

עידן חריטן

עידן הוא סטודנט לתואר שלישי בפקולטה לכימיה בטכניון. מחקרו בתחום הכימיה התיאורטית בוחן את האינטראקציה בין אור לחומר. בעתיד, מקווה עידן להשתמש בהבנה התיאורטית שירכוש כדי לחקור תגובות ביולוגיות המתרחשות בעקבות חשיפה לאור. עידן שואף לנתח תהליכים אלה בהתייחס לנוכחות האור לאורך כל התגובה. ניתוח שכזה מהווה קפיצת מדרגה ביחס למחקרים המתבצעים כיום, המתייחסים אל האור רק כאל גורם המניע את התגובה, אך מנתחים אותה כרצף של אירועים המתרחשים בהעדרו. בכך מקווה עידן להסביר אפקטים קוונטיים שעד כה לא ניתן היה להסבירם בביולוגיה, במיוחד בכל הקשור לתהליכי הפוטוסינתיזה והראייה.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עידן חריטן

עומר קרין

עומר קרין הוא סטודנט לתואר שלישי במכון עזריאלי לביולוגיה של מערכות במכון ויצמן למדע. הוא חוקר את העקרונות התכנוניים של מעגלי תקשורת ברקמות תאיות. מחקרו מתחקה אחר ההגיון המנחה קבלת החלטות של תאים בנסיון לברר מדוע כושל תהליך זה בעתות מחלה. לשם כך משתמש עומר במודלים חישוביים ומתמטיים המבוססים על התיאוריה של מערכות סטוכסטיות, גנטיקה של אוכלוסיות ותורת הבקרה, ומשתף פעולה עם נסיונאים על מנת לבחון את ניבויי המודלים האלו. הפרויקטים של עומר חותרים לגיבוש מסגרת כמותנית שתעזור להבנת תהליכי תפקוד תאי בבריאות וחולי.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עומר קרין

אהד קאהן

אוהד קאהן הוא סטודנט לתואר שלישי בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. הוא מתמחה בשפה וספרות גרמנית ויידישאית על קשריהן הבין־לשוניים והבין־תרבותיים. מחקרו מתמקד בלשונו הפואטית של פאול צלאן (1920-1970), מגדולי המשוררים הגרמנים במחצית השנייה של המאה ה-20. אוהד מבקש ליישב את שתי סוגיות היסוד בהתקבלותו של צלאן, זו באמצעותה של זו; שפתו הגרמנית יוצאת הדופן מחד גיסא, ויהדותו החמקמקה אך נוכחת בכל מאידך גיסא. המחקר חושף את הזיקות והמִשלבים היהודיים המקודדים בלשונו הייחודית של המשורר לאור שימושו האירוני במונח ייִהוד (Verjudung) הספרות, האנטישמי במקורו. באמצעות קריאה צמודה של מבני שפתו השירית הייחודית של צלאן בהקשרים של מסורות לשוניות וספרותיות יהודיות, מציע אוהד מסגרת מחקרית חדשה להבנת תפקיד היהודיוּת במודרניזם הספרותי באירופה שלאחר השואה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אהד קאהן

שחר ליבנה

שחר ליבנה היא תלמידת תואר שלישי בחוג לספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית בירושלים. מחקרה עוסק בקשרי הגומלין בין הספרויות האיטלקית והאנגלית של ימי הביניים והרנסנס, ומתמקד ביצירתם של המשוררים הקנוניים של המאה ה-14: דנטה, פטררקה, בוקאצ'ו וצ'וסר. מחקרה ההשוואתי מתמקד בארבע פואמות שכל אחת מגוללת ספק חלום ספק חזיון שחווה המשורר בטרם כתיבתה. באמצעות ניתוח מדוקדק של יצירות אלו מתעדת שחר סוגה פואטית מרכזית בספרות ימי הביניים והרנסנס באירופה וממחישה  את השפעתה המכרעת של השירה האיטלקית על השירה האנגלית שהתפתחה מאוחר יותר. בכך מקדמת שחר את המחקר ההשוואתי בין הספרויות האנגלית והאיטלקית, כמו גם את המחקר על הסוגה הימי-ביניימית של חלום-חזיון.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שחר ליבנה

תוויבה מג'דוב

תוויבה מג'דוב לומדת לתואר שלישי בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מחקרה מתחקה אחר הרווקות כפי שהיא נחווית ומוסברת על ידי רווקות ורווקים בחברה הפלסטינית בישראל. עד כה, נותחה תופעת הרווקות בספרות הסוציולוגית בעיקר מזווית הראייה של החברה המערבית ושל תפיסות עולם הגמוניות, דומיננטיות וממוגדרות. מחקרה של תוויבה, לעומת זאת, מבקש ללמוד על התופעה דרך הצטלבויות של מיקומים סוציו-פוליטיים, מגדריים, אתניים, לאומיים וגיאוגרפיים. על סמך למעלה מארבעים ראיונות עם נשים וגברים, מראה תוויבה כי הרווקות אינה קטגוריה חברתית אחידה, אלא קטגוריה מגוונת המשתנה בהתאם ליחסי הגומלין שבין מיקומים אלה. מחקרה מעשיר את ספרות המחקר שטרם ניתחה את התופעה בחברה הפלסטינית בישראל.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

תוויבה מג'דוב

​ליהי מצא

​ליהי מצא היא סטודנטית לתואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה בוחן את תרבות התכנון העירוני והפיתוח המרחבי בעידן הנאו-ליברלי בישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתופעת התחדשות אזורי תעשייה עירוניים לשעבר. יוזמות התחדשות אלו צוברות תאוצה בישראל בשלושת העשורים האחרונים. על אף היקפה ההולך וגדל של התופעה, כמעט ואין ספרות מחקרית העוסקת במאפייניה המקומיים. באמצעות ניתוח מפעלי חידוש אזורי תעשייה בארצות שונות ועל בסיס שלושה מקרי בוחן מקומיים, מבקשת ליהי לאפיין את גישות התכנון והפיתוח השונות לחידושם של מרחבים אלו על השלכותיהן החיוביות והשליליות ואת תרבות התכנון המניעה אותם. על ידי כך, היא מבקשת לסייע בגיבוש מדיניות תכנונית רב-ממדית ומקיפה להתחדשות אזורים אלה בישראל.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

​ליהי מצא

דן מיקולינסר

דן מיקולינסר הוא סטודנט לתואר שלישי במתמטיקה במכון ויצמן למדע. מחקרו עוסק בהסתברות וגיאומטריה בממדים גבוהים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסטטיסטיקה המודרנית. דן חוקר תופעות של ריכוז מידה ואת קשרי הגומלין שלהן עם הממד, ובפרט את משפט הגבול המרכזי – תופעה אוניברסאלית לפיה כל עוד דוגמים מדגם גדול מספיק מאוכלוסיה מסוימת, ממוצע המדגם יתנהג בצורה זהה, ללא תלות באוכלוסיה שממנה נדגם. דן מכמת את התלות של המשפט בממד או במספר הפרמטרים של המדגם על ידי שימוש בכלים של חשבון סטוכסטי, להם נודעת חשיבות רבה במתמטיקה פיננסית. דן מקווה כי שיטות חדשניות אלו יוכלו לעזור בפיתוח כלים סטטיסטיים חדשים המתאימים לסביבה המודרנית וגם ישפכו אור חדש על דרכי השימוש של שיטות קיימות בממדים גבוהים. תובנות חדשות בתחום יעזרו בפיתוח אלגוריתמי קירוב ודגימה חדשים בעלי פוטנציאל יישומי במגוון תחומים אחרים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

דן מיקולינסר

נדב אוטמזגין

​נדב אוטמזגין הוא סטודנט לתואר שלישי בבית הספר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ובימים אלה הוא מתארח כסטודנט מחקר במכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון. מחקרו עוסק בפיזיקה תיאורטית של אנרגיות גבוהות, המתארת את אבני היסוד של היקום, קשרי הגומלין ביניהן והכוחות הפועלים עליהן. כמעט כל התופעות הנצפות בטבע מוסברות בצורה טובה למדי על-ידי תאוריות פיזיקליות. יחד עם זאת, קיימ\ות מספר אי-התאמות בין התיאוריה לממצאי ניסויים שונים. אי התאמות אלו הולידו תיאוריות ומודלים אשר תיקופם מחייב ניסויים מדויקים יותר. בעוד שמאמץ רב מושקע בניסויים מבוקרים בעזרת גלאים ומאיצי חלקיקים לבחינת תיאוריות אלו, נדב נוקט במחקרו גישה שונה ושואל אילו השלכות יהיו למודלים אלה על תמונת היקום, הגלקסיות והכוכבים וכיצד יוכלו השלכות אלו להתגלות לנו בעזרת תצפיות אסטרו-פיזיקאיות מבוקרות. 
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נדב אוטמזגין

נעה רום

נועה רום היא סטודנטית לתואר שלישי בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. נועה חוקרת סוגיות במדיניות חינוכית ואת השפעתן על בתי ספר. עבודת המחקר שלה עושה שימוש בתיאוריית הרשתות החברתיות כדי לבחון את היישום של רפורמת התקשוב בבתי ספר יסודיים. נועה מבקשת להבין כיצד מורים תופסים ומשלבים כלים טכנולוגיים בכיתתם, וכיצד קשרי הגומלין החברתיים והמקצועיים שהם מנהלים משפיעים על תחושת ה"בעלות" שלהם על הרפורמה. חקר הרשתות של מורים עשוי להצביע על מנגנונים חברתיים שמניעים תהליכי שיפור בית-ספריים הקשורים במעורבות ולמידה של מורים. בכך, שואפת נועה לקדם שיח אקדמי על החשיבות של מורים בהובלת תהליכי שינוי מוצלחים בארץ ובעולם, ולתרום לספרות החינוכית העוסקת בהטמעת רפורמות רחבות היקף.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נעה רום

יאיר שגב

יאיר הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה כימית במכון ויצמן למדע. במחקרו הוא בוחן תופעות כימיות ופיזיקליות ייחודיות לטמפרטורות נמוכות מאד. בשונה מהפיזיקה המוכרת לנו מהעולם שסביבנו, בטמפרטורה הקרובה לאפס המוחלט האינטראקציה בין חלקיקי חומר נשלטת על ידי מכניקת הקוונטים, כך שאטומים מתחילים להתנהג כגלים. יאיר משתמש בכלים ניסויים וחישוביים השאולים מעולם הנדסת האווירונאוטיקה כדי לחקור ולפתח שיטה חדשנית לקירור, שתוכל להביא מולקולות לטמפרטורות הללו. באמצעות שיטה זו, הוא שואף לצפות בתהליכים הכימיים הקרים ביותר שזוהו אי-פעם ברמה המולקולרית, ואף מקווה ליצור מצבי צבירה חדשים, השונים מאד מאלה המוכרים לנו כיום.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יאיר שגב

הרן סנד

הרן סנד הוא סטודנט לתואר שלישי במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. הוא מפתח שיטות המסייעות לבני זוג להבין את הרגשות והמחשבות זו של זה. הרן מלווה זוגות במפגשים חד- פעמיים במעבדה או באימונים יומיומיים קצרים בביתם לאורך מספר שבועות ובוחן שיטות כגון מתן משוב הדדי והגברת המוטיבציה להבנה רגשית. מחקרו בודק את התרומה של שיפור יכולת ההבנה הרגשית לאיכות מערכת היחסים ומידת שביעות הרצון של בני הזוג ממנה. מחקר זה יתרום לפיתוח כלים חדשים לחקר ההבנה הרגשית הזוגית. לכלים אלו פוטנציאל יישומי בתחום הטיפול הזוגי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

הרן סנד

אהד שורק

אהד שורק הוא אדריכל, סטודנט לתואר שני בבית הספר לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי באוניברסיטת תל אביב, ומרצה באקדמיה בצלאל. מחקרו של אהד עוסק ב"אדריכלות עברית" – מונח שטבע כהצעה לפיתוח של ענף חדש בתיאוריה האדריכלית. כדי להבין את היקף התופעה של אדריכלות זו ומאפייניה הייחודיים, מציע אהד להשתמש בטקסטים מן המסורת העברית כחומר גלם ממנו ניתן לחלץ פרדיגמות ביקורתיות חדשות באדריכלות, כמו גם להציע עמדות מקוריות בנוגע לסוגיות עכשוויות. אהד מסתמך על הדיון הבית מדרשי, בעל האופי האוטונומי ולפעמים האוטופיסטי, ולא על ממצאים היסטוריים או ארכיאולוגיים. במסגרת המחקר יידונו סוגיות שונות בהלכה ובאגדה, תוך תרגום חומרים אלה למדיום ולשיח האדריכליים, בניסיון להניח מתווה למחקר עתידי בתחום.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אהד שורק

קרן ירמיה

קרן ירמיה היא סטודנטית לתואר שלישי בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. מחקרה עוסק בזיהוי גורמי חוסן ופגיעות להתפתחות פסיכופתולוגיה בקרב ילדים שנחשפו לטרור באופן מתמשך. קרן בוחנת את ההשפעות של גורמים סביבתיים וביולוגיים על מצבם הנפשי של ילדים המתגוררים באזור עוטף עזה, תוך השוואה לילדים ממרכז הארץ. המחקר עקב אחרי הילדים במשך למעלה מעשור, מינקות ועד לגיל ההתבגרות, במטרה לזהות את התרומה של הקשר בין האם והילד, לצד הורמונים הקשורים ללחץ נפשי (קורטיזול) ולקשרים חברתיים (אוקסיטוצין), להתפתחות פסיכופתולוגיה בהינתן חשיפה ממושכת לטראומה. ייחודו של מחקרה של קרן נעוץ במעקב אחר ילדים שנחשפו לאותה טראומה לאורך שלבים התפתחותיים שונים בחייהם, תוך שילוב של גישות ביולוגיות, נוירולוגיות, פסיכולוגיות ופסיכיאטריות. מחקרה מיועד ישפר את ההבנה והזיהוי המוקדם של גורמי סיכון הקשורים להתפתחות פסיכופתולוגיה בעקבות טראומה.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

קרן ירמיה

תום זהבי

תום זהבי הוא סטודנט לתואר שלישי בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. מחקרו עוסק בפיתוח אלגוריתמים של בינה מלאכותית אשר לומדים לקבל החלטות, בפרט באמצעות חיזוקים. האלגוריתמים שתום מפתח מבוססים על בניית רשת נוירונים מלאכותית – מודל חישובי המשמש בין היתר את מערכת התרגום של גוגל ואת מערכת זיהוי הפנים של פייסבוק. רשתות אלו מהוות מודלים גדולים ומורכבים; חוקרים יודעים כיצד להכשירן לפעולה אך עדיין חסרים להם כלים להבין כיצד הן פועלות, ועל כן הן נחשבות ל"קופסאות שחורות". כמענה לצורך זה, פיתח תום כלים להמחשה חזותית וניתוח מוח הבינה המלאכותית אשר מאפשרים להסתכל על העולם מבעד ל"עיניה" ומסייעים לבני האדם להבין כיצד היא "חושבת".  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

תום זהבי

​ד"ר ז'נבייב אלייר-דוקט

​ד"ר ז'נבייב אלייר-דוקט סיימה את לימודי הדוקטורט שלה באוניברסיטת קוויבק במונטריאול. במסגרת מחקרה הבתר-דוקטורט בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב, היא עוסקת בהבנת מנגנוני חשיבה מדעית ומתמטית תוך שימוש במתודולוגיות מתחום מדעי העצב הקוגניטיביים. מחקרה מתמקד בהבנת המנגנונים הקוגניטיביים והמוחיים הקשורים בהתגברות על הפרעה אינטואיטיבית לחשיבה הלוגית/פורמאלית. לשם כך, היא משתמשת בהדמיה תפקודית של המוח בתהודה מגנטית (fMRI) כדי לבחון כיצד התערבויות חינוכיות שונות משפיעות על פעילות המוח. היא תבדוק כיצד משתנה דפוס הפעילות המוחית לאחר התערבויות שונות המיועדות לשפר את יכולת ההתגברות על הפרעה אינטואיטיבית בחשיבה כמותית. באמצעות גישה המשלבת מדעי המוח, פסיכולוגיה וחינוך, מקווה ד"ר אלייר-דוקט לזהות דפוסי פעילות מוחית ספציפיים לסוגי ההתערבויות השונות, שיאפשרו לאנשי חינוך לקבל החלטות מושכלות לגבי האופן וההיקף שבו הם משתמשים בדוגמאות, סוגי מטלות והתערבויות במסגרות חינוכיות שונות.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

​ד"ר ז'נבייב אלייר-דוקט

ד"ר אדם דור-און

ד"ר אדם דור-און השלים לימודי דוקטורט במתמטיקה טהורה באוניברסיטת ווטרלו בקנדה וכיום הוא בתר-דוקטורנט במחלקה למתמטיקה בטכניון. מחקרו מתמקד באנליזה לא קומוטטיבית, שבה משמשות אנליזה פונקציונלית ותורת האופרטורים לפתרון בעיות שמקורן ביישומים של תורת האינפורמציה הקוונטית, במערכות דינמיות ובבסיס המתמטי של מכניקת הקוונטים. מחקרו של ד"ר דור-און מגלה קשרים חדשים עם תורות מתמטיות קלאסיות, ומשתמש בכלים מגיאומטריה, הסתברות, תורת הגרפים, דינמיקה ותורת החבורות. מטרתו היא לפתח נקודות מבט חדשות על מנת לפתור בעיות שונות בתחומים אלה ובנוסף לכך, לאחד, לפשט ולהרחיב תיאוריות קיימות כדי לפתח גישות חדשות להתמודדות עם בעיות קשות.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר אדם דור-און

ד"ר טרבור ג'יינס

ד"ר טרבור ג'יינס השלים לימודי דוקטורט בכימיה אנאורגנית באוניברסיטת טורונטו. במהלך הדוקטורט הוא חקר קומפלקסים המכילים ליגנד ומתכת ואת הריאקטיביות שלהם לפחמן דו- חמצני. ד"ר ג'יינס החל את מחקרו הבתר-דוקטורט במחלקה לכימיה אורגנית במכון ויצמן למדע, ומתרכז בעיצוב והכנת זרזים אורגנו-מתכתיים על מנת לגלות ולפתח שיטות חדשות ויעילות להפקת תרכובות אורגניות. עד כה, תרכובות המתאפיינות בשיתוף פעולה בין מתכת לליגנד (MLC) מהוות כלי יעיל במיוחד לריאקציות המפצלות או יוצרות גז מימן. מחקרו של ד"ר ג'יינס מנצל את שיתוף הפעולה בין מתכת לליגנד לצורך מניפולציות על מולקולת המימן, על ידי שימוש בזרזים פשוטים, זולים, וידידותיים לסביבה יותר מאלה המשמשים כיום. אם תושג מטרה זו, ההיבטים המעשיים של שיתוף הפעולה בין מתכת לליגנד יובנו טוב יותר, והדבר יתרום לכלכלה ולאיכות הסביבה.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר טרבור ג'יינס

ד"ר דני קסה

ד"ר דני קסה סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת טורונטו, וכיום הוא בתר-דוקטורנט בחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק במקורות הדתיים של המודרניות. בספר החדש שהוא כותב, "המקורות האנטי-טריניטריאניים של הליברליזם", הוא מבקש לטעון שחלוצי הליברליזם – בדגש על ג'ון מילטון, הוגו גרוטיוס וג'ון לוק – דמיינו חופש דת וחופש ביטוי בהשראת האנטי-טריניטריאניזם, כפירה נוצרית מהמאה ה-17. בהשפעת מלומדים יהודים מימי הביניים, האנטי טריניטריאניים ראו את ישו כמורה בן-אנוש, ולא כבן האלהים; מילטון, גרוטיוס ולוק השתמשו בטיעון זה כדי לקדם סובלנות בין-דתית. המחקר נועד להוכיח שבעוד שכיום ליברליזם מאפשר דיאלוג בין-דתי, הרי שהיסטורית זה היה הדיאלוג בין יהודים לנוצרים שהניב את הליברליזם.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר דני קסה

ד"ר יסכה לובנברג וייסבנד

ד"ר לובנברג וייסבנד השלימה את לימודי הדוקטורט שלה באפידמיולוגיה באוניברסיטת אוהיו סטייט. בימים אלה היא עוסקת במחקר במסגרת לימודי בתר-דוקטורט בתוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל, באוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר לובנברג וייסבנד מתמחה בבריאות האם והילד ומחקרה מתמקד בהריון ותוצאות הלידה. בעזרת מידע ארצי מארבע קופות החולים בישראל, היא מפתחת מדדים חדשים לאיכות הטיפול הרפואי בנשים, שיאפשרו לקובעי מדיניות הבריאות בישראל לזהות קבוצות סיכון לתוצאי לידה שליליים, ובכך למקד תוכניות לקידום בריאות בקבוצות סיכון אלו על מנת להביא לשיפור בבריאות נשים בהריון.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר יסכה לובנברג וייסבנד

ד"ר דווין טרודו

ד"ר דווין טרודו הוא חוקר בתר-דוקטורט במחלקה למדעים ביו-מולקולריים במכון ויצמן למדע. עבודתו נועדה לשפר את תהליך הפוטוסינתזה וקיבוע הפחמן בצמחים על ידי יצירת מסלולים מטבוליים סינתטיים יעילים יותר מבחינה אנרגטית. הוא משתמש בשיטות של הנדסת חלבונים כדי לייצר אנזימים חדשים שמזרזים את הריאקציות הללו בשיעורים גבוהים. עבודתו היא צעד חשוב להבנת מגבלות המטבוליזם הטבעי של צמחים וכיצד ניתן להנדסו למען חקלאות בת-קיימא ופורה יותר.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר דווין טרודו

​ד״ר אמיר בשן

​ד״ר אמיר בשן הוא חבר סגל חדש במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר-אילן, החוזר מלימודי בתר-דוקטורט בבית הספר לרפואה של הרווארד. מחקרו מתמקד בפיתוח ויישום שיטות חישוביות חדשניות מפיזיקה סטטיסטית ותורת הרשתות כדי לחקור מגוון מערכות ביולוגיות רב-ממדיות. בפרט, ד״ר בשן חוקר קהילות חיידקים בגוף האדם הממלאות תפקיד חשוב בבריאות ובחולי, וכן פעילות של תאים, כגון רמות ביטוי של גנים בתאים בודדים. מערכות מורכבות ודינאמיות אלו נשלטות ע״י רשתות של אינטראקציות אקולוגיות, במקרה של אוכלוסיות חיידקים, או ע"י אינטראקציות ויסות בין גנים. מחקרו של ד"ר בשן יתרום להבנה טובה יותר במערכות אלו שהכרחית לפיתוח יישומים לצרכי אבחון וטיפול.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

​ד״ר אמיר בשן

ד"ר יונית הוכברג

ד"ר יונית הוכברג היא חברת סגל חדשה במכון רקח לפיסזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר השלימה לימודי בתר-דוקטורט בברקלי וקורנל. כתיאורטיקנית של אנרגיות גבוהות, היא מנסה לענות על השאלות הפתוחות של המודל הסטנדרטי של פיזיקת חלקיקים: מהו החומר האפל? מדוע מורכב היקום מחלקיקים ולא מאנטי-חלקיקים? ולמה הכוח החלש כל כך יותר חזק מכוח הכבידה? שאלות אלו ועוד מעידות על כך שקיימת בהכרח פיזיקה חדשה מעבר למודל הסטנדרטי. מחקרה של ד"ר הוכברג מתמקד בפנומנולוגיה של החלקיקים החדשים והאינטראקציות החדשות, עם דגש מרכזי על חומר אפל. היא חוקרת רעיונות חדשים לחומר אפל, הן מהצד התיאורטי והן מהצד הניסויי, במטרה לאתר חלקיקים אפלים בכדור הארץ כדי לזהות את אבני היסוד של הטבע.
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר יונית הוכברג

ד"ר עדו קמינר

ד"ר עדו קמינר, בוגר לימודי בתר-דוקטורט ב-MIT, הוא חבר סגל חדש בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. הוא חוקר עקרונות יסודיים באינטראקציית אור-חומר בעזרת ננופוטוניקה וחומרים דו-ממדיים לשם פיתוח רעיונות חדשים לפיתוח מקורות אור בתחומים ספקטרליים שאינם נגישים בטכנולוגיה קיימת. תחומים אלו כוללים את הטרה-הרץ, העל-סגול הקיצוני, וקרני הרנטגן. מקורות אור חדשים בתחומים אלה יפתחו אפשרויות להדמיה רפואית וביולוגית, לבקרה תעשייתית, ולפריצות דרך במדע בסיסי. במסגרת מחקרו, מיישם ד"ר קמינר כלים אלגנטיים מתחומי המתמטיקה והאלגוריתמיקה בפתרון בעיות יסוד במדע וטכנולוגיה ומנסה לתקוף בעיות פתוחות בפיזיקה ומתמטיקה. הוא מפעיל שיטות ניסיוניות בחזית המחקר למדידת תופעות מרתקות בחומרים חדשים בעזרת טכניקות אולטרה-מהירות של אלקטרונים ופוטונים. ד"ר קמינר מקווה להרים תרומות משמעותיות ליסודות תורת הקוונטים והאלקטרודינמיקה, וליישמן בפיתוח טכנולוגיות עתידיות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר עדו קמינר

ד"ר יונתן מוס

ד"ר יונתן מוס הוא חבר סגל חדש בחוג למדע הדתות באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא סיים לימודי דוקטורט במדע הדתות בייל, שם התמחה בתולדות הנצרות המוקדמת, כמו גם לימודי בתר-דוקטורט כעמית מרטין בובר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטה העברית. ד"ר מוס עובד כיום על מגוון נושאים ביהדות, בנצרות ובאסלאם של האלף הראשון, בדגש על ממשקים בין תיאולוגיה לפוליטיקה. בפרויקט המחקר הנוכחי, ד"ר מוס משלב בין ניתוח אוסף כתבי יד בסורית (ארמית נוצרית), פרי עטם של בישופים עיראקים מהמאה התשיעית, לבין חקר עיצובה מחדש של התרבות הערבית-היהודית בת התקופה. הפרויקט בוחן כיצד אנשי רוח יהודים דוגמת סעדיה גאון שאבו ממקורות נוצריים על מנת לנסח מחדש את יהדותם לאור קטגוריות חשיבה מהעולם ההלניסטי.      (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר יונתן מוס

​ד״ר מיטל אורן-סויסה

​ד״ר מיטל אורן-סויסה היא חברת סגל חדשה במכון ויצמן, במחלקה לנוירוביולוגיה. מיטל שבה לישראל ממחקר בתר-דוקטורט במחלקה לביוכימיה וביופיזיקה באוניברסיטת קולומביה. מחקרה מתמקד בהבנת המנגנונים המולקולריים האחראים להבדלים בין הזוויגים ברמת המערכת העצבית. ד"ר אורן-סויסה עובדת במערכת ייחודית המתבססת על אורגניזם המודל תולעת עגולה (Caenorhabditis elegans) המאפשר לגשת לשאלה המדעית ברמות התא הבודד, הסינפסות, המולקולות, הרשת העצבית וההתנהגות. הטכניקות שמיושמות במעבדה הן בחזית הטכנולוגיה וכוללות הדמיה של קשרים סינפטיים, הדמיית פעילות נוירונלית, אופטוגנטיקה, מיקרוסקופיה ברזולוציה גבוהה וחקר התנהגות. המחקר שלה יתרום להבנת הקשר בין המין הגנטי למבנה מערכת העצבים
  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

​ד״ר מיטל אורן-סויסה

ד"ר גרהם דה-רויטר

ד"ר גרהם דה-רויטר סיים לימודי תואר שני באוניברסיטת ליידן ולימודי דוקטורט במכון ויצמן למדע. מחקריו התמקדו בהבנת הקשר שבין סדר למבנה במערכים מולקולריים ובלוגיקה מולקולרית. לאחר מכן השלים מחקר בתר-דוקטורט במכון הטכנולוגי של קליפורניה Cal Tech, והתמקד על סינתזה של קומפלקסים רב-מתכתיים לשם אקטיבציה של מולקולות קטנות ובתגובות טרנספר של אטום חמצן. עם שובו ארצה, התמנה ד"ר דה-רויטר לחבר סגל בפקולטה לכימיה בטכניון. מחקריו מתמקדים בשימוש בחומרים אי-אורגניים המאפשרים התמודדות עם אתגרים בסיסיים הקשורים בהמרת אנרגיה סולרית ובאקטיבציה של מולקולות קטנות בתהליכי שימור חסכוניים וירוקים של אנרגיה בת-קיימא.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר גרהם דה-רויטר

ד"ר שלומי ראובני

ד"ר שלומי ראובני הוא חבר סגל חדש בבית הספר לכימיה של אוניברסיטת תל אביב. לאחר השלמת תארי דוקטור בבית הספר לכימיה ובבית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב,  והוא עסק במחקר בתר-הדוקטורט במחלקה לביולוגיה של מערכות בבית הספר לרפואה של הרווארד. לד"ר ראובני עניין רחב במערכות מורכבות עם התמחות בחקר מערכות הנשלטות ע"י אירועים אקראיים וחוקים סטטיסטיים. המחקר המבוצע בקבוצתו הוא מחקר תיאורטי בסיסי החוצה גבולות דיסציפלינריים מוכרים בין פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, הסתברות וסטטיסטיקה לשם תיאור, הסבר וחיזוי מתמטי של תופעות טבע, ולחקר מערכות בתחומים שונים של הכימיה הפיזיקלית ושל הפיזיקה הסטטיסטית והביולוגית. גישה בינתחומית זו כבר הוכיחה כוחה בגילוי וביאור מאפיינים מרכזיים של חלבונים וריבוזומים בהסתמך על עקרונות מתמטיים ופיסיקליים. אחת המטרות המרכזיות של קבוצתו המחקרית היא להמחיש כי עקרונות דומים חלים על מערכות חיות באשר הן.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר שלומי ראובני

ד"ר ענת פרי

ד"ר ענת פרי חזרה ממחקר בתר-דוקטורט בברקלי, והיום היא חברת סגל חדשה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. היא חוקרת היבטים חברתיים, קוגניטיביים ועצביים של התנהגות בינאישית ואת קשרי הגומלין ביניהם. במחקרה היא עושה שימוש בכלים מפסיכולוגיה חברתית, מדעי הקוגניציה ומדעי המוח, בבריאים ובחולים, על מנת לענות על שאלות הקשורות באינטראקציות חברתיות. שלוש שאלות מרכזיות מנחות את ד״ר פרי בעבודתה: אילו מנגנונים התנהגותיים ומוחיים עומדים בבסיס התנהגות חברתית? עד כמה חופפים מנגנונים אלה למנגנונים קוגניטיביים אחרים? ומה ניתן ללמוד מהבנתם על פגיעה בתפקודים חברתיים כמו באוטיזם או פסיכופתיה? הדגש במעבדה הוא על המנגנונים ההתנהגותיים והמוחיים המאפשרים אמפתיה וזיהוי מדויק של מצבים רגשיים שחווים אחרים, בתקווה שביאורם יאפשר בעתיד התערבויות טיפוליות מותאמות שיתמקדו ביכולת להבין ולקבל את הזולת ולהסתגל טוב יותר לשינויים חברתיים.   (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ד"ר ענת פרי