קול קורא למלגות לסגל אקדמי 2018/19

הגשת מועמדות למלגת עזריאלי לסגל אקדמי צעיר - פתוחה להרשמה.
תאריך אחרון להגשת מועמדות - 15 במרץ 2018

לפרטים והרשמה, פנו למשרד הרקטור במוסד בו אתם לומדים.