אדריכלות ותכנון ערים לתואר שני

 1. מלגות עזריאלי מוצעות לסטודנטים לאדריכלות ותכנון עירוני אשר בזמן הגשת המועמדות רשומים לתואר שני מחקרי באדריכלות.
   
 2. סטודנטים רשאים להגיש מועמדות למלגה החל מסמסטר הראשון ללימודיהם ולא יאוחר מהסמסטר הרביעי ללימודיהם.
   
 3. קרן עזריאלי תבחן מועמדויות של סטודנטים לאדריכלות, תכנון עירוני או תחומים קרובים אחרים עם התמחות בתכנון עירוני.
   
 4. בכדי להיות זכאי למלגת עזריאלי במסלול זה, על המועמדים להשלים תואר ראשון חמש-שנתי (B.Arch.  או  B.Sc) במוסדות המוסמכים.
   
 5. מלגת עזריאלי לאדריכלות ותכנון עירוני לתואר שני – מחקרי ניתנת לשנה אחת עם אופציה להארכה לשנה נוספת. בכפוף לאישור הקרן.
   
 6. כל בקשה להארכה תישקל ע"י הקרן לקראת סוף שנת המלגה (אפריל-יוני). הקריטריונים לאישור הבקשה הינם מצוינות אקדמית ובחינת היעדים המחקריים שהוצבו בתחילת המלגה.
   
 7. הנהלת תכנית עמיתי עזריאלי תשלח קול קורא למוסדות האקדמיים בישראל אשר מציעים תואר שני באדריכלות (M.Arch. or M.Sc.). נכון לשנת תש"פ 2019/20 מוסדות אלה הם הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל ואוניברסיטת תל אביב.
   
 8. כל אוניברסיטה תתבקש להגיש את מועמדותם של עד ארבעה סטודנטים במסלול תואר שני מחקרי באדריכלות ותכנון עירוני. שניים מהמועמדים נדרשים להיות בעלי תואר ראשון ממוסד אחר שאיננו הטכניון או אוניברסיטת תל אביב, דהיינו תואר ראשון מאוניברסיטת אריאל, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים או המרכז האקדמי ויצ"ו חיפה.
   
 9. המוסדות המגישים יתבקשו להקים ועדת מיון פנימית אשר תבחן את המועמדים ע"פ קריטריונים שהוגדרו מראש ע"י קרן עזריאלי. נציגי הקרן רשאים להיות צופים בוועדות אלה.
   
 10. קרן עזריאלי תתמוך בלכל היותר ארבעה עמיתים חדשים במסלול זה. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לקבל פחות מלגאים בשנה נתונה.
   
 11. קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל את התמיכה הכספית ותשלום המלגה במהלך תקופת המלגה באם העמית/ה לא יעמדו בחובותיהם כפי שמפורט בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי".