אדריכלות לתואר שלישי

 1. ​מלגות עמיתי עזריאלי מוצעות לתלמידי תואר שלישי באדריכלות בטכניון-מכון טכנולוגי לישראל ובאוניברסיטת תל אביב. 
   
 2. תלמידי תואר שלישי בעלי הצעת מחקר מאושרת (נכון ליום הגשת המועמדות), זכאים להגיש מועמדות למלגת עזריאלי.
   
 3. בכדי להיות זכאים למלגת עזריאלי במסלול זה, על המועמדים להשלים תואר ראשון חמש-שנתי (B.Arch.  או  B.Sc) במוסדות המוסמכים.
   
 4. כל אוניברסיטה מתבקשת להגיש את מועמדותם של עד שני סטודנטים לתואר שלישי באדריכלות.
   
 5. מדי שנה ייבחר לכל היותר עמית אחד למלגת עזריאלי באדריכלות לתואר שלישי.
   
 6. המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. העמיתים יתבקשו להגיש להנהלת התוכנית דו"חות דו-שנתיים המפרטים את התקדמותם במחקר. על הדו"חות להיות חתומים ומאושרים על ידי המנחים האקדמיים של הסטודנטים. את טופסי הדיווח תמציא הנהלת התוכנית.
   
 7. קרן עזריאלי שומרת לעצמה את הזכות לעצור את התמיכה הכספית לפני השלמת לימודיהם של העמיתים, או לפני תום שלוש שנים מיום הצטרפותם כעמיתי הקרן, באם אותם עמיתים לא יעמדו בחובותיהם כעמיתי הקרן כפי שהם מפורטים בסעיף "חובותיהם של עמיתי עזריאלי"