מרים סטרנג

מרים סטרנג היא תלמידת מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי עניינה כוללים דיני פליטים ומבקשי מקלט, הגירה, דיני זכויות אדם בינלאומיים, משפט בינלאומי פומבי ופילוסופיה פוליטית. במחקרה, בוחנת מרים את המידה שבה מדינות מקלט מחויבות, נורמטיבית ומשפטית, להבטיח את זכותם של מבקשי מקלט לקבל חינוך, להשתלב במערכת החינוך הכללית, לבחור בית ספר ולבחור תוכניות לימוד. בהסתמך על הפילוסופיה הפוליטית והפילוסופיה של החינוך, היא מנתחת את הסיבות הנורמטיביות להכללתם של מבקשי מקלט בחינוך או להדרתם ממנו. היא בוחנת נורמות משפטיות קיימות המבטיחות את זכותם של מבקשי המקלט לחינוך בכפוף לדיני זכויות אדם ודיני פליטים בינלאומיים. המחקר מבהיר את דרישות המשפט הבינלאומי ומציע סיבות ודרכים לפתח את החשיבה על חובת המדינה להבטיח זכויות סוציואקונומיות למבקשי מקלט, ובפרט הזכות לחינוך.