אביב שטרן

אביב שטרן היא תלמידת מחקר בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרה עוסק במדיניות אנרגיה והתנהגות צרכנים, ומתמקד ביעילות אנרגטית והשפעתה על הצרכן. בפרט, אביב שואפת לחקור את האופן בו מדיניות לקידום יעילות אנרגטית בתחום התחבורה משפיעה על בחירת הרכב על-ידי נהגים וכן על אופן השימוש בו מרגע שנקנה. אביב משתמשת בנתונים ארציים שנאספו על ידי גופים ממשלתיים על מנת לחקור את הקשר בין מאפייני הרכב לבין מאפייני נהיגה. על ידי הצלבה בין מאפייניהם הטכניים של כלי רכב להתנהגותם של נהגים, מקווה אביב לשפוך אור על הקונפליקט בין שני תחומי מדיניות בולטים: יעילות אנרגטית ובטיחות בדרכים, ולהעמיק את הבנתם של קובעי המדיניות בנוגע לקשר שבין מכוניות יעילות, שימוש ברכב והתנהגות נהיגה.