אורית נפחא

אורית נפחא היא תלמידת מחקר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה. מחקרה מתמקד בהשפעת ההקשר החברתי על תהליכי קשב ותפיסה ובבסיס האבולוציוני של ההשפעה המשותפת של תהליכים אלו. בפרט, אורית חוקרת את אפקט עיכוב החזרה החברתי (SIOR): הנטייה לעכב תגובה כלפי מיקומים שאחרים כבר הפנו אליהם קשב. תופעה זו מייצגת תהליך אבולוציוני אוטומטי שנועד לייעל תהליכי חיפוש וסריקה של המרחב המתבצעים ביחד עם אחרים. אורית חוקרת את המנגנון הקוגניטיבי והעצבי שבבסיס התופעה וכן את ההשפעה של תפעול מאפיינים חברתיים כמו זהות חברתית ואופי מערכת היחסים על הופעתו ועוצמתו של האפקט. את הבסיס האבולוציוני לאפקט בוחנת אורית באמצעות דגי הקשת, המשמשים מודל פילוגנטי יעיל בשל יכולתם לירוק ולהפיל חרקים ולהגיב במעבדה לגירויים מלאכותיים המוצגים על מסך מחשב. אורית מקווה שמחקרה ירחיב את הידע הקיים אודות השפעת ההקשר החברתי על תהליכים קוגניטיביים, אשר לרוב נחקרים במעבדה בהקשר פרטני ולא חברתי.